Целта ни е регионално лидерство на Балканите

сп. Логистика, 2013, бр.2
01.04.2013

Светлин Пешев, изпълнителен директор на World Transport Overseas (WTO) България

Целта ни е регионално лидерство на Балканите
Светлин Пешев, изпълнителен директор на World Transport Overseas (WTO) България

Светлин Пешев започва кариерата си в „Юнимастърс“ през 1996 г., където заема различни търговски и мениджърски позиции. Преминава през отдел „Продажби“ в Мерск Лайн, който оглавява от 2002 г., а от 2004 г. е управляващ директор на Мерск България.

[✕]

Визитна картичка

Светлин Пешев започва кариерата си в „Юнимастърс“ през 1996 г., където заема различни търговски и мениджърски позиции. Преминава през отдел „Продажби“ в Мерск Лайн, който оглавява от 2002 г., а от 2004 г. е управляващ директор на Мерск България. От 2008 г. е търговски директор на Мерск Италия, отговарящ също и за Хърватска, Словения, Малта, Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия. Общо има 17 години опит в морския транспорт. Притежава магистърска степен по международен туризъм от УНСС – София.

 

 

 – Г-н Пешев, какви са целите, които сте набелязали да постигнете като директор на WTO?

– Дългосрочната цел на WTO е регионално лидерство на Балканите в областта на морската и въздушната спедиция. Постигането на тази цел предполага критична маса от обработени товари, което да позволи изграждането и надстройката на предлаганите продукти при запазване на конкурентно ниво на разходите. Тази критична маса може да бъде постигната чрез солидна агентска мрежа и поддържането на постоянно качество на предлагания продукт. Ето защо нашите краткосрочни цели са свързани с внедряването на нова ERP система през първата половина на 2013 г. и установяването на нови партньорства за региона с водещи световни компании. Заедно с това преразглеждаме договорите с наши основни партньори с цел консолидиране на обемите ни в ръцете на ограничен брой доставчици, които да могат да отговорят на изискванията на нашите клиенти за качество и цена на услугата.

 

– Вие сте били търговски директор на Мерск Италия. Какви са основните разлики между италианския и българския спедиторски пазар? 

– Спедиторският пазар е пряко отражение на икономиката и съответно на клиентите на спедиторската услуга. Италианският е сред силно развитите и конкурентни пазари с големи традиции. Негов гръбнак са малкият и средният семеен бизнес с дълга история (нерядко над 150-годишна) и добре изградените практики на работа. Такива клиенти търсят постоянство в качеството на продукта си и се стремят на всяка цена да запазят реномето си както вътре, така и извън страната. Тяхното поведение нерядко е доста консервативно и те търсят дългосрочни партньорства. Много спедитори в Италия се отличават с т.нар. „исторически клиенти“, които са започнали работа с дядото или прадядото на сегашния собственик преди повече от 50–100 години и при които степента на познание, доверие и интеграция с бизнеса на клиента е все още непозната за нашия пазар.

 

– Какво от опита ви в „Мерск“ смятате да пренесете на новото място? 

– Работата в „Мерск“ ме научи да мисля средно и дългосрочно. Осъзнавам, че в нашата реалност това би било трудно. От друга страна съм се убедил, че една от ключовите роли на управлението е именно способността да начертае дългосрочни цели и да помага на организацията да се придържа към тях. Структурирането на процесите и прилагането на добри практики в работата в различните отдели, както и мисленето за нашата работа като за една цялостна система са ключови за добрия и професионален облик на една компания както за клиентите, така и за партньорите ни.

 

– Как се развива пазарът на спедиторски услуги и как виждате мястото на WTO на него?

– Кризата в Еврозоната предполага известна преориентация на нашите клиенти в посока намаляване на разходите, освобождаване на капитал и гъвкавост по отношение на промените на пазара. Затова особено актуални са решения, които биха помогнали на клиентите да свият складовите си наличности, без да намаляват своята конкурентоспособност. Това означава възможно най-кратки срокове за доставка, откриването на нови продукти (включително директни групажни линии), предлагането на алтернативни маршрути и надеждност на доставките. 

Ралица Русинова

<< Обратно към новините