Печатайте изгодно документи в движение с мобилните принтери на Brother.

В Швеция каботажът е на минимални нива

19.09.2023

В Швеция каботажът е на минимални нива

Регистрираните в Швеция камиони имат 95% дял от общо изминатите километри от камиони по пътищата на страната. В същото време, те са навъртели с 94 милиона километра по-малко през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същия период на 2022 г.

[✕]


 

Официалната статистика на Trafikanalys показва, че шведските камиони са изминали 813 милиона километра през второто тримесечие на тази година, което е спад от 907-те милиона, регистрирани през второто тримесечие на 2022 г.

Що се отнася до преминалия тонаж, цифрите за второто тримесечие на 2023 г. са аналогични.

„Общият брой превози и поети товари са съпоставими с второто тримесечие на 2022 г. - за второто тримесечие на 2023 г. са изпълнени 10,6 милиона транспортни курсове със 114 милиона тона товари“, пише Trafikanalys.

Интересното е, че докладът на Trafikanalys също така посочва, че регистрираните в Швеция камиони са изминали 95% от общите километри на пътния транспорт в Швеция през второто тримесечие на 2023 г.

Статистиката се отнася за регистрирани в Швеция камиони с максимално тегло на товара от 3,5 тона или повече. Данните се събират чрез регулирано от ЕС анкетно проучване, което е насочено към приблизително 12 000 тежкотоварни камиона, регистрирани в Швеция всяка година.

<< Обратно към новините