Полша приемa правилата за командироване на шофьори

25.05.2023

Полша приемa правилата за командироване на шофьори

Съветът на министрите на Полша прие проектозакон за командироването на шофьори в автомобилния транспорт. Законът, внесен от министъра на инфраструктурата, предвижда разпоредбите на Пакет Мобилност на ЕС да станат част от националното законодателство на страната.

[✕]Полското правителство изтъква, че чрез въвеждането на решения по отношение на командироването на шофьори, то „иска главно да защити вътрешния пазар срещу нелоялна конкуренция от страна на автомобилни превозвачи от други страни от ЕС и извън ЕС“.

Правителството добавя, че чрез опростяване на административното обслужване, свързано с настаняването на шофьори в полски транспортни компании, „ разпоредби подобряват положението на местните превозвачи, които изпращат шофьори в чужбина, както и на самите водачи“.

След като законодателството бъде напълно приложено, разпоредбите ще се прилагат за автомобилни превозвачи, които са базирани в друга държава или трета страна извън ЕС и временно изпращат шофьор на работа в Полша във връзка с автомобилен транспорт.

Промените означават, че превозвачите от ЕС с командировани шофьори в страната ще трябва да регистрират шофьора и транспорта, използвайки специален уебсайт, свързан със системата за обмен на информация IMI. Превозвачите от ЕС също ще трябва да гарантират, че техните шофьори имат документи на хартиен или електронен носител, което ще се проверява по време на крайпътни проверки.

Когато става въпрос за превозвачи от трети страни, заявките за водачите трябва да се изпращат директно до Националната инспекция по труда на Полша. Потвърждение за регистрираните водачи също трябва да бъде представено по време на крайпътните проверки.

В допълнение, законодателството включва промени в начина, по който националната застраховка и други данъци се изчисляват въз основа на работата на водача и ежедневните разходи. Новите разпоредби влизат в сила 14 дни след публикуването им в местния Държавен вестник.

<< Обратно към новините