Тунелът Монблан ще бъде затворен от септември до декември 2023 г.

23.03.2023

Тунелът Монблан ще бъде затворен от септември до декември 2023 г.

Тунелът Монблан, управляван от компанията Tmb-Geie, ще бъде напълно затворен за движение от септември до декември 2023 г. и през 2024 г., за да бъдат извършени основни дейности по възстановяване на конструкцията и на системите за безопасност.

[✕]


 

Tmb-Geie, която управлява пътния тунел Монблан, обяви, че пълното затваряне на тунела за движение ще бъде от 17:00 часа на 4 септември до 22:00 часа на 18 декември 2023 г. Това е първият път, в който ще бъдат извършени ремонтни дейности от такъв мащаб върху конструкцията на тунела Монблан, от построяването му преди 60 години.

Следователно тази дейност ще бъде и тестови проект за оценката на осъществимостта и ефективността на тези методи за възстановяване. Втора тестова фаза е планирана за 2024 г. Строителната площадка през 2023 г. ще бъде с дължина 600 метра и ще се фокусира върху възстановяването на свода на тунела в два участъка.

Компанията уточнява, че „изпълнението на ремонта ще включва демонтиране на всички системи за безопасност – ускорители за управление на надлъжни въздушни течения, камери и автоматична записване на събития, термометричен кабел и др. – системи, които представляват един от стълбовете, на които се основава сигурността на обекта. Поради невъзможността те да се премахват всяка вечер и да се монтират отново всяка сутрин, се изисква пълно затваряне на трафика.

Операторът на тунела Tmb-Geie публикува карта на алтернативни маршрути, които превозните средства трябва да използват по време на затварянето. През пролетта на 2024 г. още 640 метра от тунела ще бъдат подложени на ремонтни дейности, като общата стойност за двата проекта за 2023 г. и 2024 г. е 50 милиона евро.

Ще бъде поставена и нова хидроизолационна система, тъй като основният фактор за стареенето е свързан с проникването на вода и корозията на тунела. Управляващото дружество е избрало тази есен, тъй като това е периодът с най-нисък трафик, особено за леки превозни средства (който през 2022 г. представлява 67% от общия трафик).

<< Обратно към новините