Биомет инвестира в нов логистичен център

02.02.2023

Биомет инвестира в нов логистичен център
Мария Никова, Директор Логистика в Глобал Биомет

С Мария Никова разговаряме за бъдещите планове на фирмата, за тенденциите, за хората и за това защо Биомет е уникална компания

[✕]

 

Г-жо Никова, тъй като сме в началото на новата година, нека започнем от проектите за бъдещето. Какво развитие планирате и очаквате за 2023 г.?

За 2023 г. имаме нов вълнуващ проект – изграждане на нов логистичен център, като очакваме да го реализираме в рамките на следващата календарна година.

Този проект е свързан с нашето желание да реагираме адекватно на бизнес средата при взимане на решения за дългосрочни инвестиции на базата на взаимните ни отношения с нашите бизнес партньори. Това е нещо много характерно и уникално за Биомет през всичките години, откакто е създадена фирмата.

Преди години закупихме терен на изхода на гр. Севлиево с лице на първокласен път 44 посока Габрово – най-пряката транспортна връзка между Северозападна България и автомагистралите „Тракия“ и „Марица. Площта му е над 10 декара като идеята ни бе да разширим обхвата на услугите, които предлагаме в момента, свързани с логистика и дистрибуция. Ще изградим още 8000 кв. м складови площи и с тях в този регион ще разполагаме с общо 33 хил. кв. м. Това е регион със силно индустриално развитие и сериозни производствени мощности на международни компании и те ще стават все повече. Точно това бе в основата на нашето решение да увеличим складовите си площи. В момента проектираме сградата и започваме изпълнението на пътната връзка.

Надявам се да работим за нов клиент, така както работим с Идеал Стандарт Интернешънъл , и се надявам отношенията ни да бъдат също толкова дългосрочни и продуктивни.

Новата база ще бъде в унисон с тенденциите и изискванията на съвременния бизнес. Ще се постараем да бъдем максимално енергийно независими, защото компанията ни се развива и в сферата на възобновяемите източници на електроенергия. От 2011 г. реализираме фотоволтаични паркове и до момента сме изградили 12 такива, като общата им инсталирана мощност е над 20 мегавата. В новата сграда ще изградим фотоволтаичен парк за собствени нужди, което ще ни даде енергийна независимост и сериозно ценово предимство в случай, че съхраняваме стока под условие на контролиран температурен режим. На покрива на съществуващия ни Дистрибуционен център в Севлиево още през 2011 г. изградихме първата покривна, фотоволтаична централа в България с мощност 1 мегават.

 

Споменахте, че Биомет е уникална компания. Какво, според Вас, я прави такава?

Да, намирам компанията за забележителна по своята същност , защото притежава няколко основни свойства и качества, които я отличават съществено от останалите. И това е, че винаги гледаме в дългосрочен план, в по-далечна перспектива –за всичко – инвестиции, бизнес отношения... Например, още със създаването на компанията през 1991 г., и стартиране на дейността, се закупуват чисто нови камиони – това е прецедент. През 90-те години Биомет беше единствената компания, която купуваше нови превозни средства.

Но това е логично - когато имаш дългосрочни виждания за бизнеса си, които не са обвързани с единствена цел за печалба, а сериозно наблягат върху качеството на предлаганата услуга.

Постепенно компанията разширява портфолиото си с вътрешен транспорт на различни по вид товари, с превози на пътници и в крайна сметка в момента най-голям дял заема дейността за производство на електрическа енергия от възобновяемите източници. През 2005 г. участвахме в търг за аутсорсване на част от дейността на нашия дългогодишен и най-голям клиент – Идеал Стандарт Интернешънъл – в сферата на логистиката и дистрибуцията. Спечелихме търга и на три етапа построихме логистичната ни база до Севлиево - 25 хил. кв. м складови площи. Обхвата услугите, които предлагаме е строго специфичен и разнообразен, в дадена степен част от процесите, които управляваме са и пост производствени. Нашият дистрибуционен център е основната платформа на Идеал Стандарт за Източна, Западна Европа и Близкия Изток. Цялата продукция на групата фирми на Идеал Стандарт за тези региони се обработва и експедира от нашия хъб. Повече от 17 години сме основен техен 3PL Логистичен доставчик, а от повече от 20 г. техен FTL доставчик.

За устойчиво инвестиране в България се заговори не толкова отдавна, нали? Устойчивостта вече е сред модерните думи на бизнес езика. Но какво всъщност е създаването и правенето на устойчив бизнес, който същевременно има и икономическа рентабилност? Ако търсим обобщение в едно изречение, най-подходящо би било да кажем, че това е РЕПУТАЦИЯТА. Не говоря за имидж. Управлението на репутацията е начинът на организационно управление, управление на хора и екипи, на бизнес процеси, на ДЪЛГОСРОЧНА НАГЛАСА. 32 ГОДИНИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ, ДЪЛГОСРОЧНИ БИЗНЕС ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПАРТНЬОРСТВА. ДЪЛГОСРОЧНА ВИЗИЯ. Добре изградените взаимоотношения с клиента гарантират запазването и развитието на една компания.

Ние сме и инвеститор, и партньор, който всъщност споделя бизнес риска на клиента си. Ефективно съпричастни сме към икономическите проблеми на своите клиенти, съпреживяваме ги! И в съществуващия ни дистрибуционен център, и в този, който планираме да построим, умеем да бъдем и сме към момента логистичен доставчик „по проект, направен да пасне като ръкавица на бизнеса ви“.

Цялото интервю с Мария Никова можете да прочетете във февруарския брой на списание ЛОГИСТИКА - печатно изадние или дигитално на www.transport-press.bg


 

<< Обратно към новините