Българските шофьори искат да намалят въглеродния си отпечатък

11.10.2021

Българските шофьори искат да намалят въглеродния си отпечатък

Това показват резултатите от национално представително проучване на водещата глобална агенция KANTAR, инициирано от Shell България.

[✕]Близо 40% от шофьорите у нас споделят, че са предприели промяна, свързана с избора или употребата им на автомобил с цел намаляване на въглеродния отпечатък. Това показват данни от национално представително изследване на глобалната агенция KANTAR от май 2021 г. Задълбоченото проучване е проведено сред представителна извадка от граждани над 18 г. възраст от всички 28 административни области в страната. То има за цел да изследва вижданията и разбиранията на българите относно редица теми, свързани с устойчивото развитие и опазването на околната среда, сред които е и въглеродният отпечатък.

Проучването сочи, че близо 25% от анкетираните шофьори са запознати с последствията от въглеродния отпечатък, макар осведомеността по други, сходни термини, да е по-ниска. Като основни последици шофьорите посочват глобалното затопляне (40%) и замърсяването на въздуха (35%), следвани от климатичните промени, измененията в сезоните и разрастването на озоновата дупка (съответно 26%, 25% и 22%, като участниците са можели да посочат повече от един отговор).

Изследването показва още положителна тенденция по отношение ежедневните стъпки, които хората правят с цел да намалят въздействието си върху околната среда. Най-голям процент от отговорилите (39%) заявяват, че използват торби за многократна употреба вместо найлонови, 33% се стремят към намаляване на консумацията на ток в домакинството си, а 28% събират отпадъците си разделно. Близо една пета казват, че са склонни да ограничават употребата си на автомобил.

„Данните са наистина показателни за реален интерес на немалка част от хората в България към действия, които всеки от нас може да прави лично, за да бъде част от усилията за опазване на околната среда. Устойчивото развитие и глобалното затопляне, макар и с по-бавни темпове, стават все по-актуални въпроси в ежедневието ни. Нивото на информираност и активно поведение в България само ще нарастват оттук нататък, сочи опитът от други страни“, сподели Марчела Абрашева, регионален изпълнителен директор на KANTAR.

„Независимото проучване на KANTAR дава ценен поглед върху вижданията и разбирането на българите по темите опазване на околната среда и устойчивост – ключови въпроси, с които все повече граждани, а и компании са ангажирани. То показва една позитивна тенденция на засилен обществен интерес към влиянието, което всеки от нас оказва върху околната среда. А това може да доведе до важна промяна в потребителското поведение и ежедневните решения, включително избора на по-екосъобразен начин на придвижване“, коментира Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. – „Отворената обществена дискусия по темата е изключително важна, затова и ние в Shell България винаги сме се стремяли активно да участваме в нея и да въвеждаме устойчиви практики и инициативи като стъпка към едно по-добро бъдеще“.

<< Обратно към новините