Камиони над 30 тона ще бъдат забранени в Амстердам

14.09.2021

Камиони над 30 тона ще бъдат забранени в Амстердам

От 1 октомври на камиони и композиции с общо тегло над 30 тона ще бъде забранено да се движат в рамките на S100, вътрешния пътен пръстен на Амстердам. Холандският град иска да защити старите си мостове и кейови стени, като наложи ограничението по пътищата.

Зоната, където ще се прилага новото ограничение за масата е малко по-голяма от сегашната зона, достъпна за автомобили до 7,5 тона, според холандската асоциация на превозвачи TLN.

Организацията е участвала в консултации преди решението на властите в Амстердам. Първоначалният план е включвал още по-строги ограничения - общината е искала да промени зоната, достъпна за превозни средства до 7,5 тона, на зона за автомобили до 3,5 тона.

Общината се е съгласила и с исканията на транспортните организации за някои специални превозни средства да бъдат освободени от забраната.

Най-важните промени във връзка с действащите правила за издаване на разрешителни за превозвачи са:

• Условията, при които се издават разрешителни за изключенията, стават по-строги, по-специално за превозни средства над 30 тона (напр. за превозни средства с тегло над 30 тона и/или по-дълги от 10 м освобождаването е възможно само ако инфраструктурата и натоварването позволяват).

• Притежателите на разрешително за изключение трябва да могат да докажат на място, че имат крайна дестинация в зоната до 7,5 т. Вече няма изискване за представяне на пет товарителници.

• Специалната категория превозно средство се анулира. Ограниченията в теглото се отнасят и за тези превозни средства, които досега са били считани за „специални“.

• Въвеждат се допълнителни правила за поведение заедно с разпоредбите за изключения (напр. без спиране на мостове за товарене или разтоварване).

<< Обратно към новините