2% е делът на електрическите ванове, регистрирани в ЕС през 2020 г.

14.04.2021

2% е делът на електрическите ванове, регистрирани в ЕС през 2020 г.

92,4% от регистрираните през 2020 г. в ЕС нови лекотоварни автомобили са с дизелови двигатели. С електрическо задвижване са 2%, а с хибридно - едва 0,9%. Това сочи статистиката на АСЕА (Асоциацията на европейските автомобилни производители).

[✕]Данните публикувани от АСЕА се отнасят за лекотоварни автомобили с допустима максимална маса до 3,5 т. и включват също и пътническите компактни и средни ванове, и леките автомобили, регистрирани в категория N1. За съжаление статистиката не предлага данни за България, както и за Малта и Литва.

През 2020 г. дизелът си остава най-популярното гориво за нови лекотоварни автомобили в Европейския съюз, за което свидетелства пазарният дял от 92,4%, отчита АСЕА. Въпреки че пандемията от коронавирус като цяло е свила пазара в ЕС, през миналата година се отчита ръст в продажбите на електрически и хибридни лекотоварни автомобили. През 2020 г. електрическите превозни средства (ECV) от категория N1 представляват 2,0% от общите продажби в сегмента в региона, докато през 20219 г. делът им е бил 1,3%. Същото се случва и при хибридите, които представляват 0,9% от пазара в ЕС през 2020 г., спрямо 0,3% година по-рано.

През 2020 г. броят на новите дизелови лекотоварни автомобили, регистрирани в Европейския съюз е 1,3 млн. Спадът спрямо 2019 г. е със 17,2%, като всички пазари в ЕС отчитат намаление. Въпреки това пазарният дял на лекотоварните автомобили от категория N1, работещи на дизел, се е увеличил от 91,7% през 2019 г. на 92,4% през 2020 г.

Общият спад в регистрациите на вановете от категория N1 в резултат на кризата е засегнал най-силно бензиновите автомобили. През миналата година в ЕС са регистрирани само 49 056 нови бензинови лекотоварни автомобили, което е приблизително половината от броя на пуснатите в движение през 2019 г. С изключение на Латвия, всички пазари в ЕС, включително и четирите основни, отбелязват спад в регистрациите на бензинови компактни и средни ванове през 2020 г. В резултат на това делът на бензиновите двигатели на пазара на ванове в категория N1 в ЕС се e свил от 5,1% през 2019 г. на 3,4% през миналата година.

Като цяло през 2020 г. в ЕС търсенето на нови лекотоварни автомобили с електрическо задвижване е нараснало с 26,2% и е достигнало 28 597 продадени бройки. Това е 2,0% от общия брой регистрирани лекотоварни автомобили от категория N1 в ЕС. Франция - с 9209 броя и Германия - 8830 броя остават водещите по обем пазари по обем, като заедно формират над 60% от всички регистрации на електрически ванове в Европейския съюз през миналата година.

Регистрациите на нови хибридни ванове в ЕС са скочили със 175% до 12 698 бройки през 2020 г. Трикратното увеличение в сравнение с 4617 хибридни микробуса, регистрирани през 2019 г. отчасти е в резултат на ниската база за сравнение. В действителност хибридните електрически превозни средства (HEV) в сегмента все още представляват под от 1% от общите продажби в региона през миналата година.

Търсенето на ванове, работещи с алтернативни горива - природен газ, пропан-бутан, биогорива и етанол, през 2020 г. е намаляло с 29,5% до 19 346 броя. Причината е, че двата основни пазара за този тип горива отчитат рязък спад. В Италия намалението е с 28,7%, а в Испания - с 53,2%. В резултата на това пазарният дял на лекотоварните автомобили от категория N1, задвижвани на природен газ, пропан-бутан, биогорива и етанол в ЕС се е свил от 1,6% през 2019 г. на 1,3% през 2020 г.

<< Обратно към новините