МТИТС приключи оценката на заявленията на автобусните превозвачи

13.01.2021

МТИТС приключи оценката на заявленията на автобусните превозвачи

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията одобри за финансиране още 28 заявления на автобусни превозвачи, на обща стойност близо 2,4 милиона лева.

[✕]

С това приключи оценката по първа и втора оценителна сесия на всички постъпили заявления, по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Така министерството осигурява оперативен капитал на общо 580 автобусни превозвачи, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Министерството ще пристъпи незабавно към сключване на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито заявления са одобрени от списъка по втора оценителна сесия и допълващия списък.

[✕]


Списъците с предложените за финансиране заявления са публикувани на сайта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/1/mtits-priklyuchi-ocenkata-na-zayavleniyata-na-avtobusnite-prevozvachi

<< Обратно към новините