Отпуснати са 15 млн. евро за подпомагане на автобусни фирми

01.12.2020

От 3000 лв. до 450 000 лв. могат да получат безвъзмездно микро, малки и средни компании, засегнати от пандемията

Отпуснати са 15 млн. евро за подпомагане на автобусни фирми

Европейската комисия одобри българска схема за 15 милиона евро за подпомагане на микро, малки и средни фирми за автобусни превози.

[✕]


Помощта от 30 милиона лева, или приблизително 15 милиона евро е за подпомагане на микро, малки и средни компании за автобусни превози, засегнати от пандемията от коронавирус. Схемата е одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ, приета от ЕС.

Целта на мярката е да се смекчи внезапният недостиг на ликвидност, пред който са изправени тези дружества, като се има предвид степента на въздействието на пандемията върху техните дейности.

[✕]


Помощта ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства. Те ще покриват частично оперативните разходи за автобусен превоз на пътници от 1 февруари 2020 г. до шест месеца след влизането в сила на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства, сключено между бенефициера и българското Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Кандидатите могат да подават заявления за помощ на стойност от 3000 лева (приблизително 1 500 евро) до 450 000 лева (приблизително 230 000 евро).

Европейската комисия е установила, че българската схема отговаря на условията, посочени във Временната рамка - помощта да не 800 000 евро на дружество и да бъде предоставена не по-късно от 30 юни 2021 г. Комисията е стигнала до заключение, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията на Временната рамка.

Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана под № SA.59182 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността на данните, бъдат решени.

<< Обратно към новините