Пазарът на автомобили за работа в ЕС с 13% растеж през септември

27.10.2020

Пазарът на автомобили за работа в ЕС с 13% растеж през септември

През септември 2020 г. търсенето на автомобили за работа (CV) в Европейския съюз се увеличи значително, което дава поводи за оптимизъм въпреки усложнената обстановка, породена от пандемията.

[✕]

Новите регистрации в ЕС са се увеличили с 13,3% до 163 512 броя през миналия месец. Този ръст до голяма степен се дължи на сегмента на вановете, който представлява над 84% от всички регистрации. Четирите най-големи пазара в съюза отбелязаха положителни резултати, като Италия (+ 17,8%), Германия (+ 17,6%) и Франция (+ 15,1%) отчетоха двуцифрен прираст през септември. В Испания регистрациите са нараснали с 6,6%.

Статистиката сочи, че пазарът в ЕС за автомобили за работа се е свил с 24,5% на годишна база, до обща стойност от 1 206 259 броя. Въпреки прираста от миналия месец, икономическите последици от пандемията от COVID-19 продължават да се отразяват на общото търсене през тази година. От януари до септември 2020 г. всеки от 27-те пазара в ЕС отбеляза двуцифрен спад, включително четирите основни - Испания (-33,0%), Италия (-21,7%), Франция (-21,6%) и Германия (-21,4% ).

[✕]


През миналия месец пазарът на ванове до 3,5 тона в ЕС отчете ръст за първи път през 2020 г. В сравнение със септември 2019 г. са регистрирани 15,7% повече лекотоварни превозни средства, като общият им брой е 137 735. Сред основните пазари Германия (+ 20,1%) и Италия (+ 18,7%) отбелязаха най-висок процент увеличение, следвани от Франция (+ 16,7%) и Испания (+ 7,3%). Досега през 2020 г. регистрациите на нови ванове в Европейския съюз са намалели с 22,8%. Разглеждайки четирите най-големи пазара на ЕС, Испания отново отчита най-силен спад в търсенето (-33,5%), следвана от Италия (-21,7%), Франция (-20,6%) и Германия (-18,6%).

Септемврийските регистрации на тежки камиони с допустима максимална маса над 16 тона спаднаха леко (-1,7%), като в ЕС бяха продадени 18 788 броя. С изключение на Франция (-5,4%) основните пазари се представиха добре, по-специално Италия (+ 33,6%) и Испания (+ 11,9%). За разлика от това, пазарите в Централна Европа продължават да записват негативни резултати (-10,0%). От януари до септември 2020 г. в Европейския съюз са регистрирани 140 159 тежки камиони, което е спад от 34,9% в сравнение със същия период на предходната година. Всички 27 пазара в ЕС са регистрирали двуцифрен спад за тази тази година, включително Германия (-33,5%), Франция (-32,3%), Испания (-26,5%) и Италия (-20,2%).

През септември 2020 г. търсенето на автомобили за работа между 3,5 и и 16 тона нараства умерено (+ 2,7%), до голяма степен поддържано от сегмента на леките камиони. Четирите най-големи пазара на ЕС допринасят положително за този резултат. Най-висок процент е ръстът в Италия (+ 34,4%), следван от Испания (+ 13,6%), Германия (+ 6,6%) и Франция (+ 0,7%). През първите девет месеца на годината в ЕС са регистрирани общо 175 857 нови тежки ванове и леки и средни камиони, което е спад с 32,6% в сравнение със същия период на 2019 г. Големите пазари на камиони бяха засегнати от значително свиването на търсенето досега през 2020 г .: Германия (- 30,6%), Франция (-30,5%), Испания (-25,7%) и Италия (-19,8%).

За миналия месец регистрациите на градски и междуградски автобуси в Европейския съюз са спаднали с 4,5%. Резултатите на основните пазари са противоречиви: Италия (-49,7%) и Испания (-41,3%) отчетоха значителни загуби, докато Франция (+ 14,9%) и по-специално Германия (+ 77,7%) показаха значителен растеж. За деветте месеца на 2020 г. търсенето в ЕС на автобуси е спаднало с 26,5%, до общо 20 426 броя. Испания (-45,7%) и Италия (-32,1%) продължават да отчитат значителен спад, той е в по-малки размери във Франция (-14,0%) и Германия (-5,7%).

За България данните са следните. При лекотоварните до 3,5 тона за септември 2020 са регистрирани 386 броя при 558 за септември 2019, което е спад от 30,8%. На годишна база за януари-септември 2020 има 3458 нови ванове при 4427 за същия период на 2019-а, представляващо намаление от 21,9%. При тежките камиони над 16 тона за септември 2020 са отчетени 215 регистрации при 168 за същия месец на 2019, което е 28% прираст. На годишна база, за 2020 досега са регистрирани 1419 нови тежки камиони, при 2542 за миналата година, или 44,2% спад. В графата за леки камиони между 3,5 и 16 тона за септември 2019 са отчетени нови 224 броя, при 181 за миналия септември, или 23,8% увеличения. На годишна база спадът обаче е 43,9% със 1480 регистрации за януари-септември 2020.

<< Обратно към новините