Европарламентът окончателно прие пакет Мобилност

09.07.2020

Европарламентът окончателно прие пакет Мобилност

Европейският парламент гласува трите законови акта от пакет Мобилност. Всички предложени изменения бяха отхвърлени с огромно мнозинство, което означава, че регламентите са окончателно приети след дебати и гласувания, продължили 3 години.

[✕]

 
Гласувани бяха и разпоредби, касаещи правилата за командироване на водачите, работното им време, тахографите, практикуването на професията и достъпа до международния пазар за автомобилни превози.

Всички правни актове от пакет Мобилност бяха приети без изменение и това фактически означава края на работата по него. За превозвачите от страните от Централна и Източна Европа това означава увеличена бюрокрация и трудности при управлението на бизнеса.

[✕]


Как изглежда пакет Мобилност сега?

Шофьорите трябва да се връщат редовно у дома

Компаниите ще трябва да организират гарфиците си така, че шофьорите в международния товарен транспорт да могат да се връщат у дома на редовни интервали (на всеки три или четири седмици в зависимост от работния график). Задължителната редовна седмична почивка вече не може да бъде изкарана в кабината на камиона. Ако периода на почивка се вземе извън дома, компанията трябва да заплати разходите за настаняване в хотел.

Регистрирани преминавания на гранични пунктове, период на охлаждане между каботажните операции

Тахографите на превозните средства ще се използват за регистриране на граничните пунктове с цел борба с измамите. За да се предотврати системния каботаж, ще има период на охлаждане от четири дни, преди да могат да се извършват повече каботажни операции в една и съща държава със същото превозно средство.

Като мярка за борба с компаниите „пощенски кутии“, превозвачите трябва да могат да докажат, че са активни в държавата-членка, в която са регистрирани. Новите правила ще изискват и камионите да се връщат в оперативния център на компанията на всеки осем седмици.

Вановете с тахографи

Използването на лекотоварни превозни средства с тегло над 2,5 тона също е предмет на новите правила на ЕС за транспортните оператори, включително и оборудването на вановете с тахограф.

Правилата за командироване ще се прилагат за каботажни и международни транспортни операции, с изключение на транзит, двустранни операции и двустранни операции с две допълнителни товаренета или разтоварвания.

Остра критика на новите правила

Миналата седмица 9 държави посочиха в съвместно писмо, че разпоредбите на пакет Мобилност са подготвени „в съвсем различна реалност, несъответстваща на настоящата ситуация“. България, Полша, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта и Румъния подчертаха, че разпоредбите на пакета са „рестриктивни, дискриминационни и протекционистки“.

Министрите на горепосочените страни призоваха всички членове на ЕП да обмислят внимателно мерките, предложени в пакета, които ще повлияят неблагоприятно на транспортния бранш, като ограничат пазарите, на който той работи. В писмото до Европейския парламент министрите от 9-те държави се позоваха и на настоящата ситуация в Европа.

Единомислещите страни изтъкнаха, че те всъщност са една трета от членовете на Европейския съюз и са против пакет Мобилност в настоящия му вид. Освен това те посочиха, че не е извършена оценка на въздействието на законодателството върху околната среда и функционирането на единния пазар на ЕС. В същото време те подчертават, че разпоредбите на пакта са в противоречие с европейската Зелена сделка.

Според министрите тези правила ще изтласкат превозвачите от определени страни от единния пазар на ЕС и ще наложат „значителни и вероятно непреодолими бариери“.

Приетите правила влизат в сила след публикуването им в Официален вестник на ЕС през следващите седмици.

Правилата за командироване ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на правния акт. Правилата за времето за почивка, включително връщането на водачите, ще се прилагат 20 дни след публикуването на акта. Правилата за връщане на камионите и други промени в правилата за достъп до пазара ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на акта за достъп до пазара.

<< Обратно към новините