Брюксел ще нормализира пътния транспорт

18.05.2020

Брюксел ще нормализира пътния транспорт

Започва преходна фаза, ще се възстанови пътническия транспорт и по-лесното преминаване на границите.

[✕]

Европейската комисия публикува насоки за транспортния сектор, призовавайки го бавно да се върне към нармалната си дейност. Препоръката включва възобновяване на пътническия транспорт, както и постепенното възстановяване на правилата за автомобилен превоз на товари в обемите преди пандемията от коронавируса.

Миналата седмица Брюксел представи документ, озаглавен: „COVID-19: Насоки за прогресивното възстановяване на транспортните услуги и свързаността“. Документът посочва, че транспортирането на стоки трябва да бъде защитено, за да се гарантира функционирането на веригите за доставки. Европейската комисия (ЕК) вече говори за „преходна фаза“, при която граничните здравни проверки трябва постепенно да бъдат намалени, трябва да се прилагат систематични карантини (т.е. използването им независимо от симптомите и резултатите от тестовете), както това, че задължителните конвои в някои страни трябва да бъдат елиминирани.

[✕]


Брюксел приема, че забраните за движение на камиони могат да бъдат възстановени, ако движението на трафика позволява това. Освен това следващите дерогации от правилата за времето за шофиране и почивка след края на май 2020 г. следва да бъдат по-хармонизирани и ограничени до необходимото за постепенно възстановяване, или до създаване на унифицирани и лесно приложими правила в ЕС.

ЕК също посочва, че е необходимо да се задълбочат усилията, така че камионите, в съответствие с по-ранните насоки, да прекарват на границите в така наречените зелени коридори максимум 15 минути. Целта на тези дейности е в крайна сметка да се позволи на камионите да преминат границите, както преди ограниченията поради пандемията от коронавирус.

Комисията подчертава и важната роля, която интермодалният транспорт може да играе в бъдеще:

Тъй като трафикът ще се увеличи отново, ролята на мултимодалните възли, като пристанища или контейнерни терминали, в поддържането на зелените коридори, заслужава специално внимание. Използвайте най-добре всички видове транспорт, включително вътрешното корабоплаване и железопътния транспорт, за да гарантирате функционирането на веригата за доставки, се казва в документа.

Както бе обявено от Брюксел, Комисията ще следи дали мерките за ограничаване на разпространението на коронавирус и постепенното им премахване не нарушават правилата на единния пазар. И дали те създават дискриминационни ефекти, противоречащи на договорите между превозвачите от ЕС и доставчиците на услуги да не дискриминират гражданите или служителите на ЕС въз основа на националност.

<< Обратно към новините