IRU иска финансова подкрепа за транспортния сектор

24.03.2020

IRU иска финансова подкрепа за транспортния сектор

Тъй като пандемията от COVID-19 продължава, са необходими спешни мерки за справяне с въздействието й върху транспорта на основни стоки и пътници сред държавите-членки на ЕС.

[✕]

Това заявиха от Световната организация за пътен транспорт IRU.

Оттам добавят, че критичните мерки включват намаляване времето за преминаване на границите за камионите, стандартни изисквания за водачите и бърза финансова подкрепа за пътническите и товарните превозвачи, които са на ръба на колапса.

Затрудненията по границите на ЕС причиняват ненужни забавяния и прекъсвания на веригите за доставки. Обявените Насоки на Европейската комисия за зелени коридори определят максимално 15-минутно време за преминаване на границата за превозни средства, превозващи всякакъв вид стоки.

Генералният делегат на IRU, Ралука Мариан, каза: „Приветстваме насоките на Комисията относно зелените кридори и анонсът, че всички товари отговарят на условията за достъп до тях, тъй като всички стоки, които се превозват по път, са от съществено значение. Съжаляваме обаче, че е включена разпоредба за дълго чакане по границите. От опит знаем, че 15 минути на камион ще продължат да водят до големи закъснения и ситуацията ще остане непроменена. Не трябва да има систематични проверки на границите. "

Международно признатите документи са най-добрият вариант за поддържане на така необходимите транспортни потоци. Изискването на допълнителни формуляри и / или здравни сертификати от водачите само ще попречи на веригите за доставка. IRU приветства препоръката на Комисията към държавите-членки да не се изисква от шофьорите на товарни превозни средства да представят документ, различен от тяхната шофьорска книжка. Насърчаваме държавите-членки да следват тези насоки. Също така молим всички държави-членки да предоставят на водачите достъп до оборудване за защита и съоръжения за тестване, за предпочитане близо до граничните пунктове.

IRU също така призовава всички европейски заинтересовани страни да проявят гъвкавост в подхода си за справяне с COVID-19, особено по отношение на изискванията за професионалното шофиране.

Професионалните шофьори не могат да шофират, ако техните шофьорски книжки, свидетелства за обучение или техниеските проверки на превозните средства не са актуални. Тъй като съответните центрове за сертифициране и тестване са затворени, водачите не могат да получат необходимата документация.

Европейската комисия играе ключова роля в насърчаването на инициативи за толерантност от държавите-членки. Тя може да предостави на държавите-членки на ЕС постоянни насоки – и да препоръча валидността на професионалните документи и проверки да бъде разширена по време на настоящата пандемия.

Международният пазар за автобусни превози и националните пазари за пътнически транспорт бяха засегнати най-силно през последните седмици, със 100% намаление на туристическите услуги и с 90% намаление на междуградските услуги вследствие на COVID-19. Докато се очаква пътуванията да се увеличат бавно след премахването на ограничителните мерки, секторът на автомобилния пътнически транспорт - съставен от около 360 000 компании и пряко наемащ 2 милиона души - е близо до колапс.

Забавянето на икономиката се отразява и на много видове товарен транспорт. Например, производителите на превозни средства са спрели да работят, а доставката на части за превозни средства също е намаляла драстично. Контейнерният товар също намалява драматично след проблемите в междуконтиненталните превози. Това излага на сериозен риск операторите в пътния транспорт.

Много пътни товарни операции се извършват с ниски маржове от компании без парични резерви. Следователно спирането или масовото намаляване на дейностите по товарен превоз довежда транспортните оператори до ръба на фалит. Без бърза финансова подкрепа много малко превозвачи ще продължат да работят, след като ограничителните мерки бъдат премахнати.

Без бърза финансова подкрепа много малко автомобилни превозвачи ще продължат да работят, след като ограничителните мерки бъдат премахнати. И след като бъдат премахнати ограниченията, икономиките в Европа и извън нея, трябва операторите от пътния транспорт незабавно да възобновят мащаба на операциите си, за да подкрепят икономическото възстановяване.

След приемането на временната рамка на Европейската комисия за мерките за държавна помощ, държавите-членки на ЕС ще бъдат в състояние да предоставят финансова помощ за подкрепа на своите икономики. Компаниите за пътнически и логистични пътни превози, като жизнена сила на търговията и ежедневието ни, бяха особено негативно засегнати от ограничителните мерки, необходими за ограничаване на разпространението на COVID-19. И трябва да им се даде приоритетна подкрепа. Това заключват от IRU.

<< Обратно към новините