НОВО: Абонирайте се за електронна версия на сп. КАМИОНИ! Излезе 23. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2020.

IRU разкрива пречки пред инвестициите в пътна безопасност

20.02.2020

IRU разкрива пречки пред инвестициите в пътна безопасност

Независимо от силно развитото им чувство за социална отговорност, пред превозвачите и логистичните компании има пречки, които възпрепятстват увеличаването на инвестициите за безопасност.

[✕]

Ако искате да четете списание КАМИОНИ в електронен вариант, моля абонирайте се тук.

Нов доклад, публикуван от IRU, предоставя изчерпателен преглед на практиките за пътна безопасност в цяла Европа. Направена е оценка на инвестиционните решения в тази област, които прилагат компании, експлоатиращи автобуси и камиони, разгледана е и културата на безопасността във фирмите, защо и как инвестират в мерки, насочени към превозните средства и към хората.

Докладът изследва ключовите фактори за инвестиране, пречките, които трябва да бъдат преодолени и какви са възможностите за работещите в бранша. Констатацията на специалистите е, че макар да е призната ключовата роля на търговския автомобилен транспорт за подобряване безопасността по пътищата, продължават да съществуват и да действат значителни финансови, нормативни и обществени бариери. Основно препятствие пред по-нататъшни инвестиции в направлението са финансовите бариери, но сериозен фактор е и липсата на общоприети, международни стандарти, в т.ч. и свързани с безопасността на водачите.

[✕]


Ето и някои от най-съществените изводи в доклада:

- Компаниите, занимаващи се с транспорт и логистика, вече инвестират сериозно в практики за пътна безопасност и 80% от тях ще продължат да правят това;

- Понастоящем инвестициите са насочени предимно към технологиите на превозните средства - 41%, 31% са насочени към човешкия фактор и 28% - към мерките за безопасност при работа;

- Компаниите в бранша виждат несъмнена търговска полза от инвестирането в практики за пътна безопасност, но преди всичко се движат от силното чувство за социална отговорност;

- Във веригите за доставки възприемат сериозно отговорността си и 74 на сто от тях редовно оценяват безопасността при своите подизпълнители;

- В голямата си част работещите в бранша държат да има повече международно признати стандарти, като за 90% с приоритет са по-високите стандарти за безопасност на водачите.

Тъй като всекидневно 3500 души загиват по пътищата по света, инвестициите в пътна безопасност са от критична важност. Затова IRU призовава националнитете и наднационални институции да работят съвместно с пътния автомобилен транспорт, за да осигурят по-добри финансови стимули и задълбочена регулация, които да подобрят безопасността на пътищата за всички, които ги използват.

Браншът съзнава и носи своята отговорност, но трябва да се подчертае, че търговски превозни средства участват в по-малко от 3% от пътно-транспортните произшествия (ПТП). 85% от ПТП са предизвикани от човешки грешки – 25% от тях допуснати от професионалните водачи и 75% - от останалите участници в движението.

В изследването са включени 949 компании от 26 страни от Европа: Австрия, Беларус, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Италия, Испания, Литва, Молдова, Нидерландия, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Турция, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска, Чехия, Швеция.

<< Обратно към новините