НОВО: Абонирайте се за електронна версия на сп. КАМИОНИ! Включете се в 23. издание на КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България 2020.

Архивирайте редовно данните от тахографа и картата

22.01.2020

Архивирайте редовно данните от тахографа и картата

Немската федерална служба за контрол над транспорта на стоки (BAG) зачести своите проверки при тежко-товарните автомобили за архивиране данните от паметта на дигиталния тахограф и картата на водача.

[✕]

Ако искате да четете списание КАМИОНИ в електронен вариант, моля абонирайте се тук.

Известно е, че такова архивиране следва да се провежда най-малко вежнъж на всеки 90 дни (за паметта на дигиталния тахограф), съответно на 28 дни (за картата на водача).

[✕]


Санкциите при установени нарушения са чувствителни и могат да достигнат до 750 евро за всяка започната седмица на нарушението. Обичайно в практиката се наблюдават наказателни постановления (Bußgeldbescheid) на стойност от около 8.000 евро.

Срокът за обжалване на такова наказателно постановление възлиза на 14 дни от момента на неговото връчване. При първо нарушение наказващите органи и контролиращите ги съдилища са склонни към съществено намаляване размера на наложената глоба и разсрочване на нейното изплащане. Такава ревизия на санкцията е възможна например тогава, когато наказаният ръководител на транспортното предприятие докаже, че е взел мерки за предотвратяване на бъдещи нарушения.

Ето защо в едно обжалване има икономически смисъл. Разбира се, най-ефективно от икономическа гледна точка е спазването на законовите срокове за архивиране на информацията.

Стела Иванова
Адвокат
член на адвокатска колегия Нюрнберг

bnt Rechtsanwaelte GbR
Leipziger Platz 21
90491 Nürnberg
0049 911 56 961 0
stela.ivanova@bnt.eu

<< Обратно към новините