Германия увеличава глобите за нарушения на пътя

13.11.2019

Германия увеличава глобите за нарушения на пътя

Промените в германския „Каталог за глоби“ се отнасят предимно до аварийната лента, изключването на асистента за аварийно спиране и паркирането в забранени зони. Новото законодателство вече е одобрено от германското правителство.

[✕]

Тази седмица германското правителство одобри проект за изменение на Регламента за движението по пътищата (StVO) на Федералното министерство на транспорта и цифровата инфраструктура (BMVI). Там са заложени редица промени в така наречения „Каталог на глобите“ (Bußgeldkatalog).

Според предложението на ръководителя на работната група Андреас Шеуер, не само задръстването на аварийния коридор ще бъде наказвано в Германия, но и използването му за излизане от задръстванията. Размерите на глобите ще бъдат еднакви и за двете нарушения, в зависимост от последиците, между 200 и 320 евро, както и 2 наказателни точки.

[✕]


През октомври 2017 г. Германия увеличи наказанията за блокирането на аварийния коридор. Преди това законодателството предвиждаше глоба от 20 евро за това нарушение. Сега глобите са между 200 и 320 евро, в зависимост от последиците.

Ако бъде осигурен авариен коридор, което ще доведе до блокиране на превозното средство за спешни случаи, това води до глоба в размер на 240 евро, 2 наказателни точки и забрана за шофиране за период от 1 месец в Германия.

При неосигуряване на авариен коридор, водещо до опасност за живота или здравето на пожарникар или на ранено лице, шофьорът може да получи 280 евро глоба, 2 наказателни точки и забрана за управление на МПС за период от 1 месец.

За невъзможност за създаване на авариен коридор, водещ до материални щети, се предвижда глоба в размер на € 320, 2 наказателни точки и забрана за шофиране за период от 1 месец.

За неосигуряване на авариен коридор, водещо до материални щети, се предвижда глоба в размер на € 320, 2 наказателни точки и забрана за шофиране за период от 1 месец.

От 30 май 2017 г. блокирането на аварийния коридор може да доведе и до наказателно дело. Може да бъде наложено наказание лишаване от свобода до 1 година за умишлено възпрепятстване предоставянето на помощ на нуждаещите се.

Както се съобщава в германските медии, с поправките се въвежда нова разпоредба, която изисква водачите на превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 тона да завиват в застроени зони, движейки се със скоростта на пешеходец. Неспазването на този регламент ще доведе до глоба в размер на 70 евро и 1 наказателна точка.

Освен това Министерството на транспорта въвежда глоба за деактивиране на асистента за аварийно спиране. Тя ще възлиза на 100 евро.
Нови знаци, налагащи забрана за изпреварване на едноколесни превозни средства (велосипеди или скутери) от транспортни композиции, също ще се появят по пътищата.

<< Обратно към новините