VDL с нова технология за зареждане

15.10.2019

VDL с нова технология за зареждане

VDL в сътрудничество със Siemens ще проучи как работят технологиите на превозните средства, системите за съхранение и зареждане на енергия. Тест центърът за зареждане на VDL е обновен с нова технология за зареждане, за да осигури по-интелигентно и ефективно използване на съществуващата електрическа мрежа за двупосочно зареждане на тежкотоварни превозни средства.

[✕]

Двупосочно зареждане означава, че електрическите превозни средства не само могат да черпят енергия от електропреносната мрежа и системата за съхранение на енергия, но и да доставят енергия обратно към тези системи. Тест центърът за зареждане на VDL се намира в производствената база на VDL ETS.

VDL ще използва тази технология за цели като подобряването на оперативната съвместимост - взаимната комуникация и обмена на информация между тежкотоварните електрически превозни средства и инфраструктурата за зареждане. VDL възнамерява да придобие по-голяма представа за цялата верига на захранването на електрически тежкотоварни превозни средства, така че да могат да бъдат разработени по-устойчиви решения за мобилност, които в крайна сметка да допринесат за успешен енергиен преход.

[✕]


Три станции за бързо зареждане на Siemens, в комбинация със система за съхраняване на енергия на VDL, са инсталирани в Тест центъра за зареждане на VDL. Данните от тези системи се менажират чрез „облачно“ приложение за управление на енергия. Използвайки данните от тези системи, зареждането на превозните средства може да се контролира активно. Специална матрица за превключване позволява на разполагаемия капацитет на мощност да бъде гъвкаво разпределен и използван.

<< Обратно към новините