Враца купува 14 нови автобуси Isuzu

19.08.2019

Враца купува 14 нови автобуси Isuzu

В началото на август Тролейбусен транспорт Враца ЕООД получи финансиране от 2 711 750 лв. под формата на финансов лизинг от ОТП Лизинг ЕООД, дъщерно дружество на Експресбанк.

[✕]

Част от ресурса е осигурен по линия на финансов инструмент на Регионален фонд за градско развитие АД, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие, предоставен с помощта на Фонд на фондовете.

Заемът ще се използва за закупуване на 14 броя високоекологични, нископодови дизелови автобуси Isuzu. Превозните средства отговарят на всички европейски регламенти и директиви, оборудвани са с климатична система, вентилация и обособени места за инвалиди.

[✕]


Автобусите се доставят след спечелена обществена поръчка от българския представител на марката Isuzu и ще бъдат въведени в експлоатация в рамките на три месеца след сключване на договора. Предвидена е гаранционна поддръжка от страна на фирмата-изпълнител в рамките на 2 години от датата на доставка.
Тази инвестиция е първата стъпка в подновяване на автобусния и тролейбусен парк на община Враца, като част от изпълнението на новата Стратегия за развитие на градския транспорт в общината, целяща подобрена мобилност, достъпност и качество на транспортната услуга.

Новите превозни средства ще покрият нуждите на транспортната схема както в града, така и в населените места на община Враца. Модерните превозни средства ще обхванат 22 села, кварталите Бистрец и Кулата, а в града – Крайречен булевард, ж.к. Сениче, района на ж.к. Металург, както и Индустриалните зони. По този начин живущите на територията - над 73 000 граждани, ще могат да се възползват от обновен, съвременен и модерен автобусен транспорт.

Този проект е по-специален за нас, тъй като от една страна е първият в община Враца, финансиран от Регионален фонд за градско развитие, от друга е и първото ни лизингово финансиране. Вярваме, че чрез него поставяме началото на едно перспективно и ползотворно партньорство с принос за бъдещото развитие на Враца и региона, каза Мартин Заимов, Изпълнителен директор на Регионален фонд за градско развитие.

<< Обратно към новините