Оборотите в транспорта, складирането и пощите растат

23.05.2019

Оборотите в транспорта, складирането и пощите растат

По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2019 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонни данни, се увеличава с 6,3% спрямо четвъртото тримесечие на 2018 година.

[✕]

Най-значителен ръст се наблюдава при "Воден транспорт" - с 12,3%, и "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - с 9%. Намаление е регистрирано само при "Пощенски и куриерски услуги" - с 0,4%.

През първото тримесечие на 2019 година общият индекс на календарните данни на оборота в сектор "Транспорт, складиране и пощи" нараства с 10,6% в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Най-значимо увеличение е отчетено при "Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта" - с 16,9%. Намаление се наблюдава при "Воден транспорт" (3,7%) и "Пощенски и куриерски услуги" (2,4%).

<< Обратно към новините