"Синята кутия" командва дистанционно Thermo King

15.05.2019


Thermo King - лидерът в разработката на мобилни приложения за контрол над температурата по време на транспортни операции, представя нов иновативен продукт. Това е TK BlueBox, създаден за самозахранващите се хладилни ремаркета от T-серията на марката.

[✕]

Комуникационното устройство е част от телематичната система Thermo King TracKing и може да се използва чрез уебсайта на TracKing или посредством качените на смартфон (Bluetooth) мобилни апликации TK Reefer и TK Notify. "Синята кутия" осигурява на диспечерите и шофьорите дистанционен достъп в реално време до всички системни данни за работата на ремаркето и състоянието на превозвания товар. Водачите могат да наблюдават температурите на каргото и на хладилните камери, дори когато са далеч от камиона - по време на доставка или когато почиват.

Устройството TK BlueBox събира данни от множество сензори и ги прехвърля към централната TracKing платформа, която отчита комплексната работа на ремаркето, температурния статус и зададените настройки. Така всеки възникнал проблем се разрешава незабавно и безопасно за превозвания товар.

[✕]


TK BlueBox с Bluetooth® връзка осигурява 24-часов мониотринг върху ремаркето и състоянието на товара. Настройките за размразяване, проверката преди път, зададените точки по маршрута и допълнителни режими на работа могат да се управляват дистанционно. Устройството може да бъде достъпно и управлявано дистанционно от всяка точка на света чрез интернет връзка като част от пакета на Thermo King TracKing.


 

<< Обратно към новините