Мерките на ЕП за намаляване на замърсяването

13.03.2019

Мерките на ЕП за намаляване на замърсяването

Европейският парламент прие резолюция, в която призова за правила за защита срещу измами, свързани с отработените автомобилни газове.

[✕]

Европейската комисия трябва да промени правилата за качеството на въздуха в съответствие със сегашните изисквания на Световната здравна организация за прахови частици, серни окиси и количества на озона. Тя трябва да усили проверките за спазване на изискванията за изпитания на дизеловите автомобили според законодателството на Европейския съюз, пише в резолюцията.

Евродепутатите изразяват загриженост от нарастващите научни доказателства за въздействието на свързаното с движението на автомобилите с двигатели с вътрешно горене замърсяване на въздуха върху развитието и способностите, най-вече при децата. Те насърчават използването на цифрови технологии, като електронно начисляване на пътни такси и електронни билети, за прилагане на принципа „замърсителят плаща“. Те настояват Европейския съюз да предостави възможности за съвместна правна защита за предпазване на потребителите в случаи на бъдещи скандали с вредните автомобилни газове.

Производителите на автомобили трябва допълнително да поставят в неотговарящите на изискванията дизелови автомобили задължително пречиствателно оборудване. Разноските трябва да бъдат поети от автомобилния производител, се посочва в резолюцията.

Европейският парламент предлага Европейската комисия да продължи усилията за намаляването на вредните газови частици от автомобилите и да помогне за преодоляване на различията между лабораторните и действителните показатели за работата на двигателите с вътрешно горене до 2021 година. Според Европейския парламент е необходимо да бъдат взети предвид и вредите от износването на автомобилните гуми и спирачни накладки, както и от метана в земеделието.

Лошото качество на въздуха има огромно въздействие върху здравето, като бременните жени, децата и възрастните хора са особено уязвими, отбелязва Европейския парламент. Около 90% от европейците, живеещи в градове, са изложени на замърсяване на въздуха, вредно за човешкото здраве.

<< Обратно към новините