Радио информиране за произшествия в Хесен

08.08.2018

Радио информиране за произшествия в Хесен

С национален пилотен проект шофьорите на камиони ще бъдат по-активно насърчавани да формират аварийна лента по пътищата за преминаването на автомобилите на аварийните служби.

[✕]

За начало пет избрани пожарни команди ще бъдат оборудвани със специални радиостанции на Средни вълни. По тях на осем езика шофьорите могат да бъдат предупреждавани за аварии с радио съобщения, а след това и специално помолени да образуват аварийна лента.

70% от шофьорите на камиони използват радиостанции на Средни вълни като основно средство за комуникация, за да обменят мнения с колегите си относно пътната обстановка, като обикновено правят това на определен радио канал на родния си език. Някои от каналите са създадени за съответния език. Радио-алармените устройства на Cредни вълни са в състояние да предават радио съобщение на осем канала едновременно на съответния език. Диапазонът на специалните радиостанции е 1000 метра, което дава достатъчно време на водачите на камиони да реагират.

Оформянето на средна аварийна лента с необходимата ширина за преминаване на аварийните автомобили често пъти е от решаващо, животоспасяващо значение! По време на пилотната фаза на проекта пожарните команди на Бад Херсфелд, Кирхайм, Лимбург, Селингщад и Ной-Исенбург ще бъдат оборудвани с радио-алармени устройства.

<< Обратно към новините