borsa.kamioni.bg - обяви само за автомобили за работа. Вижте ги!  Публикувайте вашата сега!  Абонирайте се още сега за 2019 г.  Изберете и спечелете с комбиниран абонамент  + 

Приеха изискванията за търговците с нефтени продукти

12.07.2018

Приеха изискванията за търговците с нефтени продукти

Парламентът прие на второ четене текстове от т. нар. Законопроект за горивата, с който се въвеждат специални изисквания за регистрация на търговците на едро и дребно с нефтени продукти - определен уставен капитал и обезпечение.

[✕]

За да бъде регистрирано за търговия на едро с нефт и нефтени продукти, лицето трябва да има внесен уставен капитал или активи в размер не по-малък от 1 млн. лева. За търговия на дребно ще се изисква внесен уставен капитал или имущество в размер не по-малък от 20 хиляди лева, предвиждат разпоредбите. За дистрибуция на бутилки с втечнен нефтен газ (LPG) ще е необходимо фирмите да разполагат с минимум 10 000 собствени газови бутилки, решиха депутатите.

При подаване на заявление за регистрация ще трябва да се предоставя и обезпечение, с изключение за дейностите по транспорт на нефт и нефтени продукти и за земеделските производители. Обезпечението може да бъде учредено с депозит в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция. То ще служи за изпълнението на непогасени изискуеми задължения. Размерът на обезпечението за търговия на едро и съхранение на нефтени продукти ще е 500 000 лв., за търговия на дребно - 20 000 лв. за всеки обект, за пълнене на газови бутилки - 20 000 лв., а за дистрибуцията им - 100 000 лв.

<< Обратно към новините