Печатайте изгодно документи в движение с мобилните принтери на Brother.

Словения въвежда електронна система за таксуване

20.12.2017

Словения въвежда електронна система за таксуване

Считано от 1 април 2018 г. Словения ще въведе по автомагистралните и високоскоростните пътища съвременна система за електронно събиране на пътните такси за превозни средства, участващи в пътното движение с максимално допустима маса над 3,5 тона.

[✕]

С въвеждането на новата система за събиране на пътни такси, наречена DarsGo от 1 април 2018 г., на водачите на тежкотоварни автомобили няма да се налага да спират на пунктовете за пътни такси, поради което пътуването ще бъде по-бързо, по-безопасно и по-удобно.

Пътната такса за всички МПС с максимално допустима маса над 3,5 тона ще се събира чрез новата електронна система за участниците в пътното движение, наречена DarsGo. Мрежата от автомагистрали в Словения ще може да се използва само от тежкотоварните автомобили, които са регистрирани в системата и снабдени с устройството DarsGo, което няма да може да се прехвърля от едно МПС в друго. Пътните такси в системата DarsGo ще се начисляват напълно автоматично, въз основа на изминатото разстояние.

Потребителите на системата DarsGo няма повече да плащат такси на всеки пункт за тази цел. Вместо това, ще могат да се избере един от следните
улеснени начини за заплащане на пътните такси:
– Предварително заплащане - със средства по сметката на МПС, с които я захранвате в брой в DarsGo servis, или с разплащателна карта или картa за гориво, респективно на интернет страницата www.darsgo.si с разплащателна карта или пък под формата на онлайн оферта и превод по банковата сметка на дружество Dars;
– На по-късен етап - на базата на договор с дружество Dars или чрез свързване на сметката на превозното средство с избраната карта за гориво.

Задължителната регистрация на фирмата и МПС в системата DarsGo можете да бъде извършена:
– на интернет страницата www.darsgo.si, където регистрирате фирмата и МПС, разпечатвате попълнения формуляр, след което, при представяне на формуляра и заплащане на административните разноски, получавате устройството в DarsGo servis;
– директно в DarsGo servis, където получавате устройството DarsGo при заплащането на административните разноски;
– фирмите в ЕС могат да изпълнят цялата процедура по регистрацията и поръчката на устройството DarsGo в интернет, като заплатят административните разноски с разплащателна карта. Устройството DarsGo ще получите по пощата безплатно.

При регистрирането на МПС в системата DarsGo трябва да се представи удостоверение за регистрация и документ за емисионния клас Евро. Административните разноски за всяко устройство DarsGo са в размер на 10 евро.

DarsGo servis има свои офиси в Любляна, Марибор, Лопата и Грабонош, както и на граничните пунктове Обрежйе, Фернетичи и Грушкоуйе при влизане в Словения.

<< Обратно към новините