TRANSPORT Newsletter Subscription

The subscription to the online newsletter TRANSPORT by Bulgarian Transport Press
is free of charge.

In order to receive the newsletter, all you have to do is to provide a valid e-mail address of yours
in completing the registration form below.

Currently, the online newsletter TRANSPORT appears weekly on Friday.

For contacts and inquiries, please call +359 2 958 00 31, or send an e-mail.


ONLINE REGISTRATION FORM

 
Във връзка с регламента за защита на личните данни GDPR се налага да получим изрично потвърждение от абонати частни лица, че чрез маркиране на горните две отметки:
Давам своето съгласие следните лични данни да бъдат съхранявани и използвани от фирма БТП - Българска Транспортна Преса ЕООД за изброените по-долу цели:
Име, адрес, телефон и е-мейл – за контакт със служители на БТП - Българска Транспортна Преса ЕООД във връзка с фактуриране и доставяне на издания по абонамент и получаване на информация за известия, покани, продукти и събития на фирмата.
CAPTCHA security code