Subscription Order 2019

Please contact Bulgarian Transport Press for international prices.
Tel: +359 2/ 808 18 40, 958 00 32
Send us an E-mail

Subscription to E-BOOK VERSIONS of the magazines - please click HERЕ!
 

ONLINE SUBSCRIPTION ORDER

Note: Your subscription will be activated upon receipt of payment upon your order.

Hereby I order an annual subscription with Bulgarian Transport Press for the following publication (* - mandatory fields):

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Във връзка с регламента за защита на личните данни GDPR се налага да получим изрично потвърждение от абонати частни лица, че чрез маркиране на горните две отметки:
Давам своето съгласие следните лични данни да бъдат съхранявани и използвани от фирма БТП - Българска Транспортна Преса ЕООД за изброените по-долу цели:
Име, адрес, телефон и е-мейл – за контакт със служители на БТП - Българска Транспортна Преса ЕООД във връзка с фактуриране и доставяне на издания по абонамент и получаване на информация за известия, покани, продукти и събития на фирмата.
CAPTCHA security code