6,11% по-малко нови автобуси в Европа през 2022 г.

22.02.2023

6,11% по-малко нови автобуси в Европа през 2022 г.

Регистрациите на нови автобуси в Европа през 2022 г. са намалели с 6,11 % - от 35 803 през 2021 г. на 33 615 през изтеклата година. Това показват данните от статистиката на Асоциацията на европейските автомобилни производители (АСЕА).Статистиката обхваща страните от ЕС, напусналата общността Великобритания, както и членките на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) – Исландия, Норвегия и Швейцария. Данните се отнасят за пътнически превозни средства с допустима максимална маса над 3,5 т и на практика включват, освен тежките автобуси и леки автобуси, изградени на базата на средни ванове, както средни автобуси. Спадът в новите регистрации само в страните от ЕС е от 29 908 броя през 2021 г. на 28 376 броя през 2022 г. или 5,12 %.От АСЕА отчитат, че спадът е налице въпреки увеличения брой на регистрации, отбелязан през месеците март, май и октомври на миналата година. Покачването в регистрациите тогава не е било достатъчно да компенсира общия спад. Това е така защото тенденцията за силни март, май и октомври и слаба като цяло година е била характерна и на три от основните пазари в Европа, които обичайно формират общата картина. Статистиката сочи, че и в трите държави има сериозен спад в регистрациите на нови автобуси през 2022 г. – в Германия той е с 24,6%, във Франция – с 14,2%, а в Италия - 6,2%.

Показателна за общата годишна картина е ситуацията през последния месец на 2022 г. През декември 2022 г. в сравнение с декември 2021 г. пазарът на нови автобуси в ЕС се е свил със 17,2%. И то при положение, че четвъртият основен пазар - Испания отбелязва ръст от 60,1%, следвана от Италия със солидното повишение от 19,4%. Това обаче не е било достатъчно, за да компенсира двуцифрения спад през декември, регистриран във Франция (-26,3%) и Германия (-25,4%), тъй като само тези два пазара дават почти 50% от общите регистрации на нови автобуси в ЕС.

България фигурира в статистиката на ACEA с регистрирани 212 нови автобуса през 2022 г., срещу 203 броя през 2021 г., което означава лек растеж от 4,43%, след като преди година пазарът у нас отчете ръст от 12,8% през 2021 г. спрямо 2020 г. За сравнение - статистиката на АСЕА е отчела, че през 2020 г. в България са били регистрирани само 180 нови автобуса, а през 2019 г. - 387 нови автобуса. Данните за България се припокриват с тези от статистиката на МВР за регистрациите през 2022 г. От там, обаче, се вижда, че от общия брой регистрации само 153 (150 броя през 2021 г.) са на средни и големи автобуси от категория М3, докато останалите 59 броя (53 през 2021 г.) са в по-ниската категория М2, която обхваща пътнически превозни средства с над 8+1 седящи места и допустима максимална маса до 5 т, като в повечето случаи това са мини и мидибуси, изградени на базата на лекотоварни модели.

В общата статистика за 2022 г. правят впечатление резултатите на два иначе по-скромни пазара. И ако на хърватския пазар, който е съизмерим с българския, увеличението на новите регистрации със 114,29% - от 119 през 2021 г. на 255 през 2022 г. е капка в морето, то в Португалия през миналата година са били регистрирани 1405 нови автобуса при 586 броя през 2021 г., а регистрираното увеличение е близо два пъти и половина или 139,76 %.

<< Обратно към новините