212 нови автобуса са регистрирани в България през 2022 г.

19.01.2023

212 нови автобуса са регистрирани в България през 2022 г.

153 нови автобуса от тежката категория М3 са регистрирани в България през 2022 г. Това показват данните от официалната статистика на МВР. 59 са регистрираните нови автобуси в по-леката категория М2. През 2021 г. бройките са били съответно 150 и 53.Увеличението на регистрациите на нови автобуси в България през 2022 г. спрямо 2021 г., както се вижда от статистиката е минимално. Пазарът на нови автобуси от най-тежката категория М3 (пътнически превозни средства с повече от 8+1 седящи места и допустима максимална маса над 5 т), където влизат типичните градски, междуградски и туристически модели с дължина над 10 м, по традиция не е особено силен в България, като изключение не направи и изминалата година.

Регистрациите на нови автобуси от категория М3 през последните години бележат сериозен спад, достигайки до най-ниската си точка от 129 броя през 2020 г. На този фон може да се отчете, че през 2022 г. продължава лекото раздвижване на регистрациите, които обаче все още не могат да се върнат дори на нивата от иначе доста слабата 2019 г., когато бяха регистрирани 229 нови автобуса от категория М3. Все пак, за статистиката, през 2022 г. отчитаме ръст в категорията спрямо 2021 г.


Категория М1 – превозни средства за превоз на пътници с не повече от 8+1 места за сядане и без места за правостоящи пътници; Категория М2 – превозни средства за превоз на пътници с повече от 8+1 места за сядане, с технически допустима максимална маса до 5 т, в които освен местата за сядане, може да има места за правостоящи пътници; Категория М3 – превозни средства з превоз на пътници с повече от 8+1 места за сядане, с технически допустима максимална маса над 5 т, в които освен местата за сядане, може да има места за правостоящи пътници;

В категория М3 освен типични автобуси попадат и мидибуси с допустима максимална маса над 5 т, някои от които са изградени на базата на големите ванове, предлагани от много от автомобилните марки. Преглед на марките в статистиката за 2022 г. и на регистрираните модели показва, че от 153 превозни средства - категория М3, реално автобуси са 146, докато през 2021 г. са били 140. От регистрираните през 2022 г. в категория М3 типични автобуси, 111 са градски – като толкова са били и преди година. 33 ат автобусите са туристически, като големи от тях са само 5. Два са регистрираните 9-метрови ученически автобуси.

За поредна година пазарът в категория М3 в България продължава да се движи основно от държавни, общински и частни поръчки за доставка на градски автобуси. На това се дължи открояващото се в таблицата представяне на доказаната европейска марка Irizar. След спечелените през 2021 г. конкурси и първите доставки у нас на електрическия градски Irizar ie bus, регистрациите на високотехнологичния модел продължиха и през 2022 г. Продължават и регулярните доставки за градския транспорт в различни градове на вече набралите популярност в България през последните години китайски производители Yutong, Higer и Golden Dragon, като всички регистрирани автобуси от тези марки през 2022 г. са електрически.

Всъщност електрическата тенденция при регистрациите на градски автобуси от категория M3 у нас продължи и през 2022 г. От всички 111 регистрирани градски автобуси в тази категория 109 са с напълно електрическо задвижване, а към тях трябва да прибавим и 9 електрически градски минибуса Karsan e-Jest от по-леката категория М2. Или повече от половината от новите превозни средства в двете категории М2 и М3, пуснати у нас през миналата година са със задвижване на батерии.

В категория М2 фигурират пътнически превозни средства с над 8+1 седящи места и допустима максимална маса до 5 т. В повечето случаи това са мини- и мидибуси изградени на базата на лекотоварни модели. В категория М2 ситуацията през 2022 г. като брой регистрации също е съизмерима с тази през 2021 г., като там доминират Ford и Renault.

В таблицата са показани и някои пътнически превозни средства от категория М1, където по принцип са леките автомобили. За да се добие обаче по-реална представа за пазара сме оставили в тази графа, популярните като микробуси и минибуси, средни и големи пътнически ванове с до 8+1 седящи места.В статистиката на МВР са включени и данни за регистрациите на нови превозни средства според вида, марката и екологичната им категория (виж малката таблица). В нея в графа Автобуси са включени пътническите превозни средства от категориите M2 и M3. Според тази таблица общият брой на регистрираните у нас автобуси през 2022 г. е 211.

Лъчезар АПОСТОЛОВ

<< Обратно към новините