43 808 нови автобуса са реигистрирани в Европа през 2018 г.

13.02.2019

43 808 нови автобуса са реигистрирани в Европа през 2018 г.

43 808 нови автобуса са реигистрирани в Европа през 2018 г., показва статистиката на ACEA (Асоциацията на европейските автомобилни производители). Според сравнението с регистрираните през 2017 г. 43 510 нови автобуса пазарът на Стария континент бележи минимален ръст от 0,7%.

В бройката влизат тежките автобуси от категория М3, както и мини- и мидибуси от категория М2 с допустима максимална маса над 3,5 т. Статистиката обхваща 28-те страни – членки на ЕС, както и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) - Исландия, Норвегия, Швейцария. Обичайно в тази статистика продължават да липсват данни за България, Малта и Кипър, а за някои от останалите държави числата са прогнозни.

Само в 28-те страни-членки на ЕС новите регистрации през миналата година са 41 992 срещу 41 452, което означава малко по-голямо нарастване от 1,3%. Всъщност минималният растеж на пазара през 2018 г. се дължи основно на спада в страните от EАСТ и в държавите, приети в ЕС преди 2004 г.

В 15-те стари членки на съюза през 2018 г. се отбелязва спад с 1,9% - 34 398 нови регистрации през 2018 г. срещу 35 048 през 2017 г. С изключение на Италия, където се отбелязва ръст от 36,7%, всички големи пазари в ЕС бележат отстъпление - Великобритания (- 11,3%), Германия (- 0,1%), Испания (- 5,7%), Франция (- 1,6%). Още по драматично е положението в ЕАСТ, където пазарът се е свил с цели 11,8% - от 2058 на 1816 нови автобуса.

Така на практика крайният положителен резултат е следствие на бурен растеж на новите регистрации в някои от новите членки на съюза - основно държави от Източна Европа. 7594 са били регистрациите на нови автобуси в 12-те страни, приети в ЕС от 2004 г. насам. При 6404 регистрации през 2017 г. това означава ръст от 18,6%. Трябва да се отбележи стабилният растеж на най-големите пазари в Източна Европа - Чехия (49,5%), Румъния (28,4%), Полша (17,4%). А европейски рекордьор за 2018 г. с нарастване от 77,6% е иначе сравнително скромният пазар на нови автобуси в Литва.

По данни на МВР новите регистрации на пътнически превозни средства от категория М3 в България през 2018 г. са 297 на брой. При миди и миниавтобусите от категория М2 (с над 8+1 седящи места и допустима максимална маса до 5 т) през 2018 г. са регистрирани 108 нови превозни средства. Статистиката на МВР дава и брой регистрирани нови автобуси през 2018 г., които са били 402 на брой. Ако приемем последното число за реални регистрации на нови автобуси на нашия пазар, то в статистиката на ЕС за 2018 г. сме на 19 място - след Ирландия (446 бр.) и преди Словакия (351 бр.).

С нас или без нас в статистиката, от картината на автобусния пазар в Европа за изминалата година се налага изводът, че за поредна година пазарът е стабилен и е намерил своето равновесие. След като преди година бе отчетен минимален спад в регистрациите през 2017 г. спрямо тези в годините след финансовата криза, защото макар да има спад - той е минимален.

<< Обратно към новините