Cummins и Trackunit ще си сътрудничат в областта на модерната диагностична телематика

07.03.2023

Cummins и Trackunit ще си сътрудничат в областта на модерната диагностична телематика

Лидерът Cummins и компанията за телематични решения Trackunit планират да обединят усилията си в областта на най-съвременната диагностична телематика за ДВГ, за да минимизират престоите на строителни машини. В България официален дилър и сервиз на Cummins е фирма ИПО ООД.


 

Съчетаването на експертния потенциал на Cummins за двигателите с технологичните възможности на Trackunit да извлича комбинирана и полезна задълбочена информация ще помогнат за вземане на навременни решения, свързани с работата и сервизирането на строителната техника. Това сътрудничество ще даде достъп до ценни описателни и диагностични данни за двигателите, които ще дадат възможност оператори, ръководители и сервизни екипи да увеличат ефективността на машините, както и на машинопарковете и строителните обекти като цяло.
 
Специалистите на Cummins разполагат с огромно богатство от експертни познания, генерирани чрез телематичната система Connected Diagnostics. Тя използва работните параметри на машината, както и хронологични данни за машинопарка, за да генерира задълбочена аналитична информация за неизправности на двигателите. Новото партньорство между двете компании ще насочи данните за двигателите към всички заинтересувани страни и ще осигури критично важна информация като например препоръки, отражение върху работата на машината и вероятните първопричини за неизправностите.
 
На практика това ще стане чрез достъп до системата Trackunit Manager в интеграция с облачната система Cummins Cloud и използване на приложението Trackunit Iris App. Целта е да се помогне на клиентите и на сервизните екипи да оптимизират планирането и да подобрят техническото състояние на машините, като сведат до минимум повредите и престоите. Стремежът на Cummins е да предостави на строителния бранш критично важна информация с цел увеличаване на полезното време за работа и ефективно използване на машините.

<< Обратно към новините