Bosch планира да придобие Atlatec

28.02.2022

Bosch планира да придобие Atlatec

Atlatec е един от най-иновативните световни доставчици на 3D карти с висока резолюция за функциите на автоматизираното шофиране от ниво 3 до 4 на SAE.Bosch обогатява експертизата си в автоматизираното шофиране и укрепва пазарните си позиции с придобиването на Atlatec GmbH. Самостоятелно управляваната компания, базирана в Карлсруе, Германия, ще стане част от подразделението на Bosch Интердисциплинарни компютърни решения. Bosch и Atlatec вече подписаха съответните договори. Atlatec е един от най-иновативните световни доставчици на дигитални карти с висока резолюция за подпомагане на водача и автоматизирано шофиране. За компанията, която се отдели от Технологичния институт в Карлсруе през 2014 г., работят около 25 души в Германия, Япония и САЩ.

„Планираното придобиване на Atlatec разширява още повече експертизата ни в областта на дигиталните карти с висока резолюция и ни прави още по-диверсифицирани. Bosch става единствената компания, която може да предложи на клиентите си всички необходими компоненти за автоматизираното шофиране – от задвижващите механизми и сензорите до софтуера и картите. По този начин ние непрекъснато укрепваме силните си позиции в тази област,” твърди Матиас Пилин, президент на подразделението за интердисциплинарни компютърни решения.

„В лицето на Bosch открихме подходящия партньор, с който ще направим следващата стъпка за обогатяване на експертизата ни в дигиталното картографиране“, заяви Хенинг Латеган, главен изпълнителен директор на Atlatec. Договорено е покупната цена да не се оповестява. Придобиването подлежи на одобрение от антитръстовите органи.

Дигиталните карти с висока резолюция играят съществена роля за осигуряване на безопасни и комфортни автоматизирани функции за шофиране. Atlatec предлага всички необходими компоненти за картографиране: портфолиото включва не само запис и обработка на данни, но и създаване на самите карти, както и съответния контрол на качеството. Наред с бордовите сензори, включващи радарна, видео и ултразвукова технология, и дигиталните карти са незаменим сензор за автоматизираното шофиране. Те съдържат информация за обкръжението на автомобила и пътната обстановка, която далеч надхвърля обхвата на засичане на бордовите сензори.

За създаване на карти Atlatec разработи мащабируемо решение със собствена сензорна кутия и свързан софтуер. Събраните необработени данни се анализират с помощта на изкуствен интелект (AI) и се обогатяват с важна информация за пътните знаци и остротата на завоите, както и със структурни характеристики като трамвайните релси. Тъй като алгоритмите на AI се обучават непрекъснато, процентът на характеристиките на пътя и околната среда, открити от AI, нараства непрекъснато. Въз основа на информация от картата, автономният автомобил може, например, да регулира навреме скоростта си преди остър завой.

Дигиталните карти играят решаваща роля за развитието на автоматизираното шофиране. И колкото по-висока е степента на автоматизация, толкова по-тясно трябва да се съчетават създаването на карти и програмирането на стратегията за управление.

Atlatec е полезно допълнение и към технологията на Bosch „пътна сигнатура“, която използва роеви данни, чрез които самоуправляващите се автомобили определят точната си позиция въз основа на дигиталните карти. Bosch си сътрудничи успешно с различни партньори в областта на автоматизираното шофиране и картографирането. Atlatec ще обогати тези партньорства.

За Bosch автоматизираното шофиране е стратегическа бизнес сфера. Компанията е лидер в иновациите в тази област. Със системите за подпомагане на водача и съответната сензорика, технологичният лидер положи основите за всички нива на автоматизация. Bosch прилага двустранен подход. От една страна, с цел да направи шофирането по-безопасно и по-спокойно, компанията разработва решения за личните автомобили с фокус върху подпомагането на водача и върху частично и условно автоматизираните системи (от 1 до 3 ниво на SAE).

От друга страна, развойният екип на Bosch създава и решения за по-високите нива на автоматизация, с фокус върху фирмените автопаркове и новите оперативни модели. По-специално в логистичния сектор, компанията вижда атрактивни приложения и огромен бизнес потенциал за автоматизираните системи за шофиране от ниво 4 на SAE. Bosch вече подготви за серийно производство автоматизираното паркиране с камериер - първата автономна функция за шофиране, която изобщо не се нуждае от водач.

<< Обратно към новините