COVID-19 засегна 1,1 млн. работници в европейското автомобилостроене

02.04.2020

COVID-19 засегна 1,1 млн. работници в европейското автомобилостроене

До 31 март кризата с CAVID-19 е засегнала най-малко 1 110 107 работни места в Европа на европейци, работещи в автомобилното производство, сочат данни, събрани от Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA). Посочените данни са само за хората, които са пряко заети в производители на автомобили, камиони, микробуси и автобуси, ефектът върху широката верига за доставки за автомобилостроенето е още по-силен.

Непроизведената продукция в целия ЕС поради спиране на фабриките до 31 март включително възлиза на най-малко 1 231 038 моторни превозни средства. Средната продължителност на прекратяване на работа в момента е 16 работни дни. Очевидно производствените загуби ще се увеличат, ако спирането на производството бъде удължено или се спрат и други предприятия.

ACEA публикува тази информация в две интерактивни карти, които показват визуално въздействието върху автомобилната индустрия за всяка от 27-те държави-членки на ЕС плюс Обединеното кралство, както по отношение на броя на засегнатите служители (employees affected), така и непроизведените транспортни средства (lost production) в бройки.

Автомобилната промишленост в ЕС осигурява директно общо 2,6 милиона работни места. Производителите на превозни средства действат в 229 предприятия за монтаж и производство на превозни средства в целия регион. Автомобилостроителният сектор, заедно с непряко ангажираните предприятия, осигурява работни места на 13,8 милиона души в Европейския съюз (6,1% от работните места).

Интерактивните карти са на следните адреси:
За засегнатите служители -ТУК.
За въздействието върху производството (брой непроизведени транспортни средства) - ТУК.

<< Обратно към новините