WABCO обучение Basic + ABS

22.10.2019

WABCO обучение Basic + ABS

Цикълът за обучение на WABCO у нас през 2019 година стартира с базовото обучение по модула Basic + ABS за камиони, автобуси и ремаркета, задължително за всички, които желаят да участват на останалите модули от програмата на WABCO.

От 22 до 24 октомври в Центъра за обучение на WABCO в сградата на Нелас Авточасти работещи в бранша ще се запознаят с начина, по който работят конвенционалните (без електрически контрол) и ABS спирачни системи, както и всички елементи свързани с тях. Разглеждат се системите при МПС и при ремаркетата, използвани схеми на свързване, инструкции за инсталиране, както и типични проблеми. Много важна част от курса е запознаването с начина, по който се синхронизира спирачният процес при композиция влекач-ремарке/полуремарке.

Показва се как на практика се ползва техническата база данни на WABCO с чертежи, схеми, подробни технически описания на отделните системи, сравнения и др. Обучението запознава и с начина за работа с диагностичното оборудване на WABCO. Програмата включва и симулации върху VCS II стенда посредством компютърна диагностична програма.

Това обучение бе и дебютът в България на новия лектор инженер Роланд Зимонски от екипа за техническа поддръжка към Vehicle Control Systems във WABCO. Той започна със стегнато изложение на закономерностите при спиране на превозните средства, с пояснения за използваните термини и за нормативните документи, които определят минималните изисквания към спирачните уредби на превозните средства в Европа. След това вниманието на обучаваните бе насочено към запознаване с използвани компоненти, модули и системи, в които основна роля има сгъстеният въздух.

Издържалите теста получават освен сертификат за преминат курс и PIN кодове, с които могат да променят параметри и да прехвърлят информация между електронни блокове на съответната WABCO ABS система.

<< Обратно към новините