SAF-Holland придоби 70% от V. Orlandi

20.03.2018

SAF-Holland придоби 70% от V. Orlandi

SAF-Holland придоби мажоритарния дял от 70% от италианския производител на съединителни системи за товарни автомобили, ремаркета, полуремаркета и селскостопанска техника V. Orlandi S.p.A., със седалище във Флеро, близо до Бреша, Италия.

Цената за придобиване на 70% от италианската компания възлиза приблизително на 39 млн. евро. Двете компании се споразумяха SAF-Holland да получи правото да изкупи и оставащият дял от 30% от дружеството на по-късен етап. С присъединяването на V. Orlandi, групата се обогатява с доставчик на куплунги за камиони и ремаркета и по този начин укрепва позицията си на №2 в Европа. Освен това SAF-Holland разширява своята експертиза в областта на с куплунги и тегличи за ремаркета и специализирани товарни автомобили в нови сектори - промишленост, селско и горско стопанство, минно дело. V. Orlandi генерира около 20% от продажбите на съединителни системи за SAF-Holland селскостопански и горски превозни средства.

За V. Orlandi в момента работят около 60 души в двете производствени звена в Северна Италия, разположени близо до Бреша. Целевите пазари за продажбите на компанията, освен Западна Европа, включват Руската федерация, страните от Азия и Австралия. През първата пълна година след придобиването се очаква приносът от продажби на V. Orlandi за групата SAF-Holland да бъде на стойност около 22 млн. евро.

„Придобиването на V. Orlandi ще доведе до положителен баланс за приходите на групата още през първата година и дори ще имаме малка печалба. Финансирането на сделката осъществяваме изцяло с налични собствени средства“, заяви при подписването на договора финансовия директор на SAF-Holland д-р Матиас Хайдън.

Настоящият директор Джанпиетро Масиалино ще продължи да изпълнява задълженията си и се очаква да допринесе съществено за бъдещия растеж на компанията, вече като част от групата SAF-Holland. След поглъщането компанията ще продължи да функционира като самостоятелна бизнес единица, тъй като е утвърдена марка със изявен международен престиж. За да повиши продажбите си, V. Orlandi ще се възползва от пълните възможности на кръстосаните продажбби, както и от богатата световна производствена и дилърска инфраструктура на SAF-Holland.

„С придобиването на V. Orlandi ние правим следващата стъпка в изпълнението на нашата стратегия за растеж 2020. На първо място укрепваме нашата стратегическа пазарна позиция в областта на лафетите и свързващите системи за ремаркета и специализирани автомобили. Второ – разширяваме присъствието си на важни регионални пазари като Русия, Близкия Изток и Австралия. V. Orlandi развива и силен бизнес с резервни части и аксесоари, който се съчетава добре с нашите следпродажбени дейности“, заяви изпълнителният директор на SAF-Holland Детлеф Боргхарт.

<< Обратно към новините