Volvo и Daimler ще произвеждат горивни клетки

21.04.2020

Volvo и Daimler ще произвеждат горивни клетки

Споделяйки визията Зелена сделка за устойчив транспорт в Европа с неутрален въглероден отпечатък до 2050 г., Daimler Truck AG и Volvo Group подписаха необвързващо споразумение за създаване на ново съвместно предприятие.

Намерението е да се разработят, произвеждат и комерсиализират системи с горивни клетки, които да се използват в тежкотоварни превозни средства и други случаи. Daimler ще консолидира всички свои текущи дейности с горивни клетки в съвместното предприятие. Volvo Group ще придобие 50% от съвместното предприятие за около 600 милиона евро, платими в брой.

Предприятието, в което Volvo Group и Daimler Truck AG ще имат паритетно участие - 50/50, ще работи независимо и самостоятелно, а Daimler Truck AG и Volvo Group продължават да бъдат конкуренти във всички останали сфери на дейност.

Обединението на силите ще намали разходите за разработка на двете компании и ще ускори въвеждането на пазара на системи от горивни клетки в продукти, използвани за тежкотоварен транспорт и при превози на дълги разстояния. В условията на сегашния икономически спад сътрудничеството стана още по-необходимо, за да се постигнат целите на Зелената сделка в рамките на осъществими срокове.

Общата цел е и двете компании да предлагат през втората половина на десетилетието серийно произвеждани тежкотоварни автомобили с горивни клетки за превози на дълги разстояния. Част от целите на новото съвместно предприятие е използване на горивни клетки и за други приложения.

За да улесни съвместното предприятие, Daimler Trucks обединява всички дейности по горивните клетки, провеждани досега в групата, в нова единица Daimler Truck Ffuel Cell. Също така дружеството Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, което има дългогодишен опит в разработването на системи горивни клетки и съхранението на водород за различни приложения ва превозни средства, се прехвърля към Daimler Truck AG.

Съвместното предприятие ще включва дейностите в Наберн, Германия (понастоящем седалище на Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) с производствени мощности в Германия и Канада.

„Транспортът и логистиката поддържат движението на света и необходимостта от транспорт ще продължи да расте. Действително CO2-неутрален транспорт може да се осъществи чрез композиции, задвижвани с електрическа енергия, която идва или от батерии, или чрез превръщане на водород в електричество на борда на транспортното средство. Горивните клетки са важен отговор на проблема как камионите да се справят с тежки товари и дълги разстояния. В тази област Daimler през последните две десетилетия натрупа значителен опит чрез Mercedes-Benz Fuel Cell. Съвместната инициатива с Volvo Group е крайъгълен камък при извеждането на камиони и автобуси с горивни клетки по нашите пътища “, каза Мартин Даум, председател на Управителния съвет на Daimler Truck AG и член на управителния съвет на Daimler AG.

„Електрификацията на автомобилния транспорт е ключов елемент за постигането на т. нар. Зелена сделка, Европа с неутрален въглероден отпечатък и в крайна сметка свят с неутрален баланс на въглеродни емисии. Използването на водород като носител на зелена електроенергия за захранване на електрически камиони при превози на дълги разстояния е важна част от мозайката и допълнение към електрическите превозни средства с батерии и възобновяеми горива.

Комбинирането на опита на Volvo Group и Daimler в тази област за ускоряване на темповете на развитие е добро и за нашите клиенти, и за обществото като цяло. Ясно показваме, че вярваме във водородни горивни клетки за търговски превозни средства. Но за да може тази визия да стане реалност, други компании и институции също трябва да подкрепят и да допринесат за това развитие, не на последно място като създадат нужната инфраструктура за гориво“, каза Мартин Лундстед, председател и изпълнителен директор на Volvo Group.

Подписаното предварително споразумение е необвързващо. Окончателното споразумение се очаква през третото тримесечие и ще бъде финализирано преди края на 2020 г. Всички потенциални транзакции подлежат на проверка и одобрение от отговорните органи по конкуренцията.

<< Обратно към новините