Krone отчете продажби от 2,2 млрд. евро за финансовата 2021

13.01.2022

Krone отчете продажби от 2,2 млрд. евро за финансовата 2021

Krone Group направи отчет за финансовата 2020/2021 година. Въпреки епидемията от коронавирус, компанията успя да увеличи продажбите си до 2,2 милиарда евро.


 

Производителят на прикачна техника е реализирал продажби от 2,2 милиарда евро между 01.08.2020 и 31.07.2021. Това е над нивото от предходната година, което е 1,9 милиарда евро. 75% от оборота е реализиран от износ, а останалите 25% са генерирани в Германия.

Продажбите на Krone Group се генерират в отделите за селскостопански машини и автомобили за работа. Във втория сегмент те възлизат на 1,374 милиона евро – или увеличение от 17,8% спрямо предходната година. Krone също успява да расте при селскостопански машини. Продажбите тук възлизат на 813,5 милиона евро, съответно 11,1% повече спрямо периода 2019/2020 г.

Консолидираната печалба преди данъци също нараства от 42,0 милиона евро през 2019/2020 г. до 95,9 милиона евро. По този начин възвръщаемостта на продажбите преди данъци на групата е 4,4% (предходната година: 2,2%).

Общите активи и собствен капитал се увеличават, инвестициите намаляват

Общата сума на активите нараства през 2020/2021 г. от 1333,6 милиона евро през предходната година до 1476,8 милиона евро. От друга страна, е имало инвестиционен обем от 45,4 милиона. Тук Krone има малко отстъпление в сравнение с предходната година, тъй като за 2019/2020 г. сумата е 60,2 милиона евро. Според данните на компанията паричните средства и паричните еквиваленти са се увеличили със 132,1 милиона евро до 337,0 милиона евро. Това е компенсирано с обезценка от 38,9 милиона евро.

Krone успява да постигне значително увеличение на собствения капитал. В резултат на постигнатия консолидиран резултат той нараства от 588,7 млн. евро на 645,3 млн. евро към датата на баланса. Съответно коефициентът на собствения капитал на групата Krone остава стабилен на 43,7% (44,1% през 2019/2020 г.).

Средносрочният и дългосрочният дълг нараства от 426,4 млн. евро на 500,5 млн. евро. Групата разполага със средносрочен и дългосрочен капитал в размер на 1 146,2 милиона евро (предходната година: 1 015,5 милиона евро). Това включва: дълготрайни активи, общи материални запаси и търговски вземания.

Броят на служителите в Krone остава стабилен

През изминалата фискална година общо 5438 служители са били наети в над 15 държави. Въпреки пандемичната ситуация, Krone Group успява да нарасне леко (за предишната година: 5375). В отдела за превозни средства за работа са 2 924 служители (предишната година: 2 948) в глобален мащаб. При селскостопанската техника те са 2195 (предишната година: 2163) служители и 319 (предишната година 264) служители в холдинга. Фактът, че липсват млади таланти, не е тайна в бранша. Съответно броят на стажантите спада от 293 през 2019/2020 г. на 266 през предходната финансова година.

За да защити служителите си по време на пандемията и да поддържа дейността си, Krone до момента е провела 25 кампании за ваксинация на различни места в компанията, по време на които са приложени повече от 8300 дози ваксина. Според Krone са били ваксинирани не само служители, но и на членове на семейството и служители на приближени компании. Krone е похарчила около 2 милиона евро за превантивни мерки, ваксини и собствен център за ваксинация. Според Бернард Кроне, председател на надзорния съвет на Bernard Krone Holding, разходите за превенция на коронавируса възлизат на около 10 милиона евро.

Krone иска да продължи курса на растеж през 2022/2023 г.

„На фона на пандемията и свързаната с нея несигурност, постигнатите продажби в размер на 2,2 милиарда евро са забележителни“, казват от Krone и изрично благодарят на служителите си. „Екипите на Krone действаха дисциплинирано на всички места и по този начин ни показаха, че имат изключителна лоялност към компанията. В резултат на това отново успяхме да се позиционираме като иновативен производител и да консолидираме пазарните си дялове и в двата бизнес сегменти“, обяснява председателят. Компонент за успеха със сигурност е и близостта с клиентите, към която Krone се стреми по време на пандемията.

„Ние ще продължим тази стратегия с последователност и през текущата финансова година, поради което съм оптимист, че можем да увеличим допълнително продажбите си. Не на последно място, пандемията ни показа много ясно, че областите на селското стопанство и транспорта са просто незаменими за едно функциониращо общество."

<< Обратно към новините