Пазарът на ремаркета се възстановява от началото на 2021-а

21.06.2021

Пазарът на ремаркета се възстановява от началото на 2021-а

CLEAR International актуализира своите прогнози за европейския пазар на ремаркета.Прогнозите за икономическия растеж на повечето западноевропейски държави за 2020 г. бяха подобрени. Данните показват отрицателен ръст на БВП между -4% и -11% през 2020 г. с всички държави, преминали през рецесия (с изключение на Ирландия). Причината е избухването на епидемията от коронавирус, довело до частично спиране на всички западноевропейски икономики.

През 2020 г. повечето страни имат равнища на инвестициите, по-отрицателни дори от спада в цифрите на БВП. Темповете на инвестициите падат от 2017/18. Следователно не е изненадващо, че десет държави в Западна Европа са отбелязали спад в търсенето на ремаркета през 2019 г., а всички държави отбелязват спад през 2020 г.

През 2020 г. средният спад в регистрациите на нови ремаркета е 19%, като Белгия е с - 34%, а Великобритания - с 27%.

Икономическите прогнози за 2021-25 г. обаче са подобрени с по-висок БВП и ръст на инвестициите, което води до повишаване на прогнозното ниво на търсене на ремаркета.

Допускайки, че по-нататъшните нови вълни на covid-19 ще бъдат под контрол, CLEAR предвижда 10,3% ръст в търсенето на ремаркета през 2021 г. Този и по-нататъшният растеж през 2022 г. обаче няма да бъдат достатъчни за възстановяване на загубите от 2020 г.. Ще минат години преди да видим връщане към нивата на търсене на ремаркета от 2018 г.

Производството на ремаркета през 2018-а е третото най-високо ниво, макар и доста по-ниско от рекордния показател за 2007 г. Следователно, преди covid-19, индустрията е имала както високи нива на производство, така и стабилност. Общият спад на регистрациите от 2018 до 2020 г. е 23%. Спадът на производството е 32%, отчасти поради големия минус в износа на германски ремаркета.

Размер на автопарковете е нараснал само с 0,2% през 2020 г. и ще расте много бавно през следващите две години.

Възстановяването на търсенето на ремаркета през 2021 г. ще бъде по-бързо, отколкото беше предвидено преди четири месеца. Това се дължи на по-бързото икономическо възстановяване през 2021 г., тъй като повече дялове от икономиката се отварят отново, както и програмите за ваксинация се ускоряват. Прогнозите за регистрации между 2022 и 2025 г. също са умерено по-високи.

Данните за търговията със стоки за 2020 г. показват, че търговията е спаднала с 24% през втората четвърт на 2020, но е намаляла само с 3% през последното тримесечие. Това въпреки трудностите при транспорта на стоки между Обединеното кралство и ЕС в резултат на brexit. На годишна база търговията е намаляла с 10%.

Прогнозният период от 2021 до 2025 г. е за слаба замяна на ремаркета в резултат на ниските нива на регистрации през периода 2009—2014 г. Следователно прогнозният ръст в търсенето на ремаркета ще изисква значителни нива на инвестиции в нови ремаркета над нивото на замяна.

<< Обратно към новините