Krone реализира продажби за 2,2 млрд. евро

16.12.2019

Krone реализира продажби за 2,2 млрд. евро

На фона на новите предизвикателства в пазара на селскостопанска техника и ремаркета за работа, Krone Group приключи финансовата година 2018/2019 (1 август 2018 - 31 юли 2019) с оборот от 2,24 милиарда евро. Резултатът е с 0,14 млрд. евро по-добър от предходната финансова година.

Ако искате да четете списание КАМИОНИ в електронен вариант, моля абонирайте се тук.

В Германия Krone генерира продажби на стойност 692,7 милиона евро, съответстващо на ръст от 109,8 милиона евро (18,8%). Селскостопанската техника представлява 28.3% от вътрешните продажби, а автомобилостроенето - 71.4%.

Продажбите на външните пазари на марката възлизат на 1,547 милиарда евро за финансовата 2018/2019 година, тоест изравнени са с предходната година. Почти 67,5% от международните продажби са реализирани в сектора на превозните средства за работа, докато селскостопанската техника е с дял 32,5%. Делът на продажбите в чужбина - 69.1%, е малко под нивото от предходната година (72.7%).

През последната финансова година Krone Group е работодател на 5 292 души (постоянен персонал - 4 987). Тази цифра включва 270 обучаващи се служители. Увеличението на броя на служителите се дължи на разширяването на групата (например с придобиването на холандската група Knapen) и на развитието на собствена мрежа за продажби. В Commercial Vehicles S.A. са работили 2997 души, а в Krone Agriculture - 2 210 души, докато 186 членове са били на заплата в холдинга и офисите на групата.

Общият баланс за финансовата 2018/2019 година възлиза на 1 305,5 милиона евро (предходна година 1 130,2 милиона евро). Обемът на инвестициите от 92,9 милиона евро (преди 67,0 милиона евро) и промените в консолидираните компании, струващи 23,6 милиона евро, се компенсират от амортизации до стойност от 38,6 милиона евро в двата бизнес сегмента. Този ръст се дължи главно на редица инвестиции в различни производствени обекти.

Ликвидността спадна с 11,8 милиона евро до 135,4 милиона евро. Това се дължи главно на увеличените инвестиции и увеличение на вземанията от доставени стоки и предоставени услуги.

За сметка на годишния излишък, собственият капитал към датата на баланса се е увеличил значително до 585,1 милиона евро (предходни 533,8 милиона евро). Коефициентът на собствен капитал пада от 47,2% до 44,8%.

Средно- и дългосрочният зает капитал нараства до 424.4 млн. евро (преди 325.6 млн.) през финансовата 2018/2019 година. Групата има средносрочен и дългосрочен капитал на стойност 1010 милиона евро (предходна година 859,7 милиона евро). Тази цифра обхваща дълготрайните активи, както и общата стойност на акциите и по-голямата част от вземанията.

Обемът на инвестициите, направени от Krone през предходната финансова година, възлиза на 116,5 милиона евро. Материалните активи са 78,1 милиона евро, нематериалните активи са 27,8 милиона евро, а финансовите - 10,6 милиона евро.

Най-голямата сума е инвестирана в Херцлаке. Изграждането на нов завод удвои производствения капацитет на серията ремаркета и сменяеми надстройки Dry Liner.
Други инвестиции се отнасят за изграждането на новия център за лабораторна валидация в Линген и придобиването на групата Knapen.

Бернард Кроне, управляващ партньор в Krone Holding, е възхитен от представянето на марката през 2018/2019 в трудната икономическа ситуация, свързана с цялостната политическа картина, Brexit и търговския спор между САЩ и Китай.

"С оглед на тези предизвикателства, сме много благодарни, че много клиенти решиха да инвестират в селскостопански машини, ремаркета или оси на Krone", каза той.

<< Обратно към новините