Trailer Assist контролира ремаркето

27.05.2019

Trailer Assist контролира ремаркето

Thermo King, лидер в решенията за контрол на температурата в транспорта за различни мобилни приложения, разширява портфолиото си с помощта на Trailer Assist. Trailer Assist предоставя широка гама услуги, касаещи експлоатацията и поддръжката на ремаркето.

Това са проактивната поддръжка, оптимизирането на транспортните маршрути чрез анализ на информацията за теглото и натоварванията на осите, подобряването на логистичния поток и избягване на погрешно прихващане на ремаркето. Системата също така удължава срока на експлоатация на гумите и оптимизира разхода на гориво.

С възможностите за свързване и телематика, които предлагат модулите на Thermo King, хладилното ремарке вече е от по-ново поколение. Trailer Assist ще осигури на диспечерите и мениджърите по-голяма видимост на камионите по всяко време, която е необходима за по-интелигентна и ефективна работа. Trailer Assist предлага широка гама данни за експлоатация и поддръжка на ремаркето. Проактивната поддръжка гарантира подобрена ефективност в работата на камиона. Оптимизират се транспортните маршрути чрез анализ на информацията за теглото и натоварванията на осите.

Подобрява се логистичния поток и се избягва погрешно прихващане на ремаркето чрез проследяване регистрационните номера на камионите. Удължава се срока на експлоатация на гумите и се оптимизира разхода на гориво чрез контрол на тяхното налягане.

<< Обратно към новините