Съгласие за обработка на лични данни


За да продължите да получавате електронния бюлетин ТРАНСПОРТ като частно лице,
моля въведете Вашите имена (които ще бъдат криптирани и няма да се използват при изпращане),
както и имейл адрес, необходим за изпращането му.

 
Във връзка с Общия регламент за защита на личните данни GDPR се налага да получим Вашето изрично потвърждение чрез маркиране на горната отметка, че:

Давам своето съгласие следните лични данни да бъдат съхранявани и използвани от фирма БТП - Българска Транспортна Преса ЕООД за изброените по-долу цели:
имена и имейл – за получаване на електронния бюлетин ТРАНСПОРТ и за контакт със служители на БТП - Българска Транспортна Преса ЕООД.

 
CAPTCHA security code