ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД

<< Назад
контакти:
1113 София
ул. Фр. Жолио Кюри 16, бл. 155, ет. 2
 (+359 89) 226-45-22, 441-69-02
 http://www.tuv-nord.com
 

11 години на българския пазар

ТЮФ НОРД АД е международна, независимa компания за услуги с 10 000 служители и е базирана в Хановер. Марките на концерна (TÜV NORD, DMT, Alter Technology, TÜViT) са обединени под шапката на ТЮФ НОРД Груп.
С обширна област на компетентност в консултирането, обслужването и изпитването ТЮФ НОРД присъства в 70 страни. Към областите спадат: индустриални инспекции, мобилитет, IT и обучение. С услуги в областите суровини и космически изследвания концернът има уникална позиция в целия отрасъл.
Направлението Мобилитет предлага широк спектър от услуги. Към тях спадат проверка на автомобили, изпити за водачи на автомобили, експертна оценка на автомобили, както и съпровождащи разработването консултации за автомобилната индустрия, консултиране и маркетинг за различни групи клиенти.
Със своите услуги Мобилитет се грижи за около 3 милиона клиенти на година. Повече от 10 000 автокъщи и сервизи, производители и институции спадат към партньорите и клиентите.
Нашият Институт за автомобилна техника и мобилитет (IFM), като акредитирана техническа служба, извършва индивидуални и типови изпитания в страната и чужбина и съпътства клиентите до получаването на сертификата за одобрение.
Експертите ни преследват целта подобряване на безопасността и опазване на околната среда на най-високо техническо ниво. Актуалните инженерни познания, модерните технологии и последователното усъвършенстване дават на IFM компетентност за експертното оценяване на автомобили и части за автомобили. Ние подкрепяме клиентите при разработване и изпитване на техните продукти (цялостни системи, подсистеми, софтуер и др.), за да бъдат те приети на национални и международни пазари.

дейност:
ТЮФ НОРД АД е независима германска компания, компетентна в консултирането в областите индустриални инспекции, мобилитет, IT и обучение.
последна актуализация:
09.05.2019