РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ООД

<< Назад
контакти:
1407 София
бул. Черни връх № 32А, ет. 6, Бизнес център Ариес
 (+359 2) 491-91-91
 (+359 2) 974-20-57
 http://www.rlbg.bg
 

Лизингови услуги и европейско финансиране от Райфайзен Лизинг България

Райфайзен Лизинг България е еднолично дружество с ограничена отговорност, основано на 16 февруари 2004 г. Дружеството е 100% собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД и предлага пълната гама от лизингови продукти като финансов и оперативен лизинг, застраховки, митническо освобождаване, регистрация на автомобили. Компанията има 13 представителства в цялата страна – в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Велико Търново, Плевен, Монтана, Добрич, Хасково, Шумен и Сливен, а продуктите и услугите ѝ могат да бъдат намерени и в офисите на Райфайзенбанк.
Компанията е активна във финансирането на всички сектори на икономиката. През годините Райфайзен Лизинг България успя да стане партньор с голям брой превозвачи и непрекъснато се старае да отговаря на техните потребности и нужди с нови продукти и услуги. Райфайзен Лизинг България предлага финансови продукти за цялата гама тежкотоварни автомобили и финансиране по програма COSME на Европейския съюз, в рамките на подписаното споразумение между Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзен Лизинг България ЕООД. Програмата, която предоставя гаранции за 50 млн. евро, е част от подкрепата, осигурена от Европейския фонд за стратегически инвестиции, който стои в основата на Инвестиционния план за Европа.
COSME осигурява на българските малки и средни компании достъп до лизингово финансиране при по-облекчени от стандартните изисквания за обезпечение, като се наблюдава засилен интерес както от клиенти, така и от дилъри на тежкотоварни автомобили, които търсят атрактивни лизингови решения за техните клиенти. Основната цел на програмата е да се осигури финансиране на малки и средни предприятия (МСП), които срещат трудности при намиране на финансов ресурс за реализиране на техните инвестиции поради липса на достатъчно самоучастие, както и да стимулира предприемчиви компании без бизнес история.
По програмата могат да се финансират МСП, развиващи приемлива дейност съгласно критериите на ЕИФ, които имат желание да инвестират с минимално самоучастие и стартиращ бизнес. Програмата дава възможност за финансиране чрез лизинг с минимална авансова вноска, като за фирми с бизнес история над 1 година авансовата вноска е 5%, а за стартиращи компании с история на бизнеса под 1 година е 20%.
Райфайзен Лизинг България предлага финансиране за цялата гама тежкотоварни автомобили, като се изисква минимално самоучастие. Срокът на договора за лизинг е до 60 месеца, а погасителният план е съобразен с нуждите на клиентите.

дейност:
* Райфайзен Лизинг България е партньор на голям брой превозвачи, като компанията има 13 представителства в цялата страна.

* Предлага финансови продукти за цялата гама тежкотоварни автомобили и финансиране по програма COSME на Европейския съюз. Основната цел на програмата е да се осигури финансиране на малки и средни предприятия, които срещат трудности поради липса на достатъчно самоучастие, както и да стимулира предприемчиви компании без бизнес история.
последна актуализация:
20.07.2020