ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД

<< Назад
контакти:
1784 София
бул. Цариградско шосе 135 А
 (+359 2) 0800 12 666
 (+359 88) 769-91-88
 interlease@interlease.bg
 http://www.interlease.bg
 

Цялостни финансови решения от ОББ Интерлийз

ОББ Интерлийз е водеща българска лизингова компания, основана с името „Интерлийз“ през 1995 г. От юни 2017 г. е част от най-голямата финансово-застрахователна група в България – КBC Груп България, в която влизат още ОББ, ДЗИ, ОББ Асет мениджмънт, ОББ Факторинг и ОББ Застрахователен брокер.
ОББ Интерлийз е известна като универсална лизингова компания със значителен опит при всякакви пазарни условия и многообразно портфолио. Дружеството предлага цялостни устойчиви решения за своите клиенти, които го приемат като свой дългосрочен и стабилен финансов партньор. Над половината от изградения портфейл на ОББ Интерлийз е базиран на дългосрочните и лоялни отношения с клиентите на компанията, което е висока оценка от тяхна страна за качеството на предлаганите финансови услуги.
Като част от КБС Груп – България, ОББ Интерлийз вече има възможност да предлага и интегрирани банково-застрахователни продукти. Чрез сътрудничеството с ОББ дружеството е увеличило регионалното си присъствие в цялата страна, а заедно с ДЗИ и ОББ Факторинг лизинговата компания предлага разно-
образни финансови решения, целящи оптимизиране на паричните потоци и оборотния капитал на клиентите на групата.
В основата на успеха на ОББ Интерлийз стоят три основни принципа – цена, бързина и качество. Освен разнообразието на лизингови продукти, компанията предлага атрактивни финансови условия, бързина на решенията, както и съобразяването им с конкретните бизнес потребности на клиентите.
След придобиването му от KBC Груп през 2017 г. ОББ Интерлийз увеличи значително темповете, с които работи. Във фокуса на лизинговата компания е финансирането на транспортния сектор, като дружеството финансира и предоставя дългосрочни решения за целия цикъл – от стартирането на нова инвестиция до обновлението на транспортния парк.
Новият слоган на ОББ Интерлийз е „С теб през целия път“. Дружеството се стреми да работи с клиентите си не само до момента на финализиране на сделката и подписването на договора за лизинг. Екипът на ОББ Интерлийз вярва, че услугата, която компанията предоставя на своите клиенти, не завършва с подписването на договора, а стартира именно тогава.

дейност:

Галерия1

последна актуализация:
10.05.2019