УТА БГ ЕООД

<< Назад
контакти:
8002 Бургас
Северна промишлена зона бул. Проф. Яким Якимов 3
 (+359 56) 87-70-71
 (+359 56) 89-50-46
 (+359 88) 733-25-77
 yolanta.gavrilova@uta.bg desislava.todorova@uta.bg
 http://www.uta.bg
 

Плащане на горива и услуги с карти UTA

Oт началото на тази година водещият картодържател UTA вече е представен в България от дъщерна фирма – УТА България Сървисис ЕООД. Централата се намира в Бургас, а в средата на лятото бяха открити и офиси във Варна и София. През последната година продуктовата гама се разшири и допълни с нови продукти и услуги. Понастоящем се предлагат следните видове карти: UTA Full Service Card – една карта за всичко: горива и допълнителни услуги, предназначени за превоз на стоки и пътници в Европа без ограничение в марката и веригата; Mercedes Service Card – същият обем услуги, специално за товарни автомобили Mercedes-Benz и възможност за допълнителни услуги в сервизи на Mercedes-Benz и Charterway; Omni Plus Service Card – специално за автобусите OMNI Bus и Setra; UTA Full Select Card – с възможност за лимитиране и подбор на продуктовата гама и нейните разновидности: Mercedes Service Full Select и Omni Plus Full Select Card. Същите могат да се издават както по регистрационен номер на автомобила, така и само с данни за фирмата и да се използват от различни превозни средства. Картите се приемат в повече от 40 държави, и над 49 000 бензиностанции, които са част от най-популярните и разпро-странени брандове в цяла Европа.
Тъй като картите UTA са многоспектърни, с тях могат да се заплащат разнообразни видове продукти, съпътстващи международния транспорт, като например: 24-часова спешна пътна помощ, ремонти, смяна на гуми и репатриране, заплащане на тунели, мостове, фериботи, автомивки, паркинги и пр. Няма ограничения в броя на издадените карти, не се начисляват такси за издаване или месечни такси, а времето за доставка е в рамките на 4-5 работни дни. Валидността е 2 години, след което автоматично се преиздават. Фактурирането се извършва 2 пъти в месеца, а отложеното плащане е в рамките на 20 календарни дни.

В сферата на данъчните услуги UTA предлага 3 вида възстановяване на ДДС чрез дъщерната си компания NIKOSAX A/S: бързо – 15 дневно авансово възстановяване, срочно– тримесечно, както и стандартно. Във всеки един случай клиентът сам избира вида на възстановяването, стига да са достигнати минималните суми по държави, съгласно действащото Европейско законодателство.
Редом с възстановяването на ДДС се предлага и възстановяване на акцизи върху дизеловото гориво, което е от съществена важност при нарастващи цени на горивата, като ставките и режимите на възстановяване и регистрация варират според държавата по възстановяване. От тази година възстановяване на акциз от Белгия и Франция се предлага и авансово, на тримесечна база.

Доверете се на експертите на пътя:
Централен офис: Бургас, СПЗ 8010, бул. Проф. Яким Якимов 3, тел. 056 598 445, 056 598 446, моб. тел.: 0887 332 577, e-mail: contact.bulgaria@uta.com

Офис Варна: Варна 9023, автомагистрала Хемус, сградата на Silver Star Mercedes, Делян Янков, моб. тел.: 087 919 44 96, e-mail: delyan.yankov@uta.com

Офис София: София 2227, Божурище, ул. Шести септември 3, Милен Гергински, моб. тел.: 0878 569 019,
e-mail: milen.gerginski@uta.com

 

UTA One® е най-умното и високотехнологично устройство за отчитане на пътни такси в цяла Европа – 24 държави, 1 доставчик

През тази година UTA първа пусна на пазара устройство за заплащане на пътни такси от ново поколение: UTA One®, отговарящо на всички съвременни изисквания и директиви EETS. По настощем с него се разплащат пътни такси в 7 държави: Австрия, Белгия, Франция, Испания, Италия, Португалия, отсечката А4 в Полша, като предстои поетапно присъединяване на други страни, на първо място Германия. Устройството е уникално и поради това, че се активира и деактивира изцяло от клиента, възможна е смяна на регистрационен номер over-the-air, без физически демонтаж. UTA One® разплаща също паркинг и фериботни услуги. Редом с UTA One® фирмата продължава да предлага всички класически устройства и карти за заплащане на пътни такси.

дейност:
* В България централата на UTA е в Бургас, като има офиси в София и Варна;

* През тази година UTA първа пусна на пазара устройство за заплащане на пътни такси от ново поколение: UTA One®, отговарящо на всички съвременни изисквания и директиви EETS.

* От тази година възстановяване на акциз за дизел от Белгия и Франция се предлага и авансово, на тримесечна база.
последна актуализация:
09.05.2019