СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД – камиони

<< Назад
контакти:
1186 София
с. Герман, ул. Манастирска воденица № 5
 http://www.scania.bg
 

Серия S

Уникален простор, равен под и голямо пространство за съхранение. Очевидният избор за най-продължителните превози.
Двигатели от 370 до 730 к.с.

 

Серия R

Отлично качество във всеки детайл. Комфорт и престиж за трудните маршрути.
Двигатели от 280 до 730 к.с.

 

Серия G

Здрави и добре оборудвани. Средни по размер кабини, идеални за приложения в строителството.
Двигатели от 280 до 500 к.с.

 

Серия P

Леки, икономични и удобни. Компактни размери, съчетани с качество и производителност.
Двигатели от 280 до 500 к.с.

 

Серия L

Създадена специално за градски операции. Ниско стъпало за качване, отлична видимост, безопасен и лесен достъп.
Двигатели от 280 до 360 к.с.

 

Скания България ЕООД – адреси и контакти

Регион София
1186 София, с. Герман, ул. Манастирска воденица № 5
Търговци на нови автомобили:
Самуил Самуилов, GSM: +359 888 820 595, samuil.samuilov@scania.bg
Кирил Атанасов, GSM: +359 886 700 715,
kiril.atanasov@scania.bg
Ветина Георгиева, GSM: +359 885 235 899, vetina.georgieva@scania.bg
Търговци на употребявани автомобили:
Милен Занов, GSM: +359 886 707 888,
milen.zanov@scania.bg
Анелия Димитрова, GSM: +359 885 204 025, anelia.dimitrova@scania.bg
Търговци на нови и употребявани
автобуси:
Ивайло Евтимов, GSM: +359 885 131 868; e-mail: ivaylo.evtimov@scania.bg
Регион Бургас
8019 Бургас, Северна Промишлена Зона,
кв. Долно Езерово
Търговци на нови автомобили:
Христо Вълчев, GSM: +359 888 708 031, hristo.valchev@scania.bg
Търговци на употребявани автомобили:
Станислав Гюров, GSM: +359 886 601 941, stanislav.gyurov@scania.bg
Регион Варна
9160 Девня, кв. Повеляново
Промишлена зона – юг
Търговци на нови автомобили:
Мони Чаушев, GSM: +359 888 518 143,
moni.chaushev@scania.bg
Търговци на употребявани автомобили:
Станислав Гюров, GSM: +359 886 601 941, stanislav.gyurov@scania.bg
Регион Велико Търново
5000 Велико Търново, ул. Н. Габровски №74
(на територията на Транспорт Гарант АД)
Търговци на нови автомобили:
Вера Кирилова, GSM: +359 886 499 734,
vera.kirilova@scania.bg
Търговци на употребявани автомобили:
Станислав Гюров, GSM: +359 886 601 941, stanislav.gyurov@scania.bg

Регион Пловдив (Агри-М)
4003 Пловдив, Голямоконарско шосе,
4-ти километър
Търговци:
Анани Кюркчиев, GSM: +359 888 705 902, a.kiurkchiev@agri-m-bg.com
Стефан Лазаров, GSM: +359 887 467 755, stefan@agri-m-bg.com

инж. Хасан Камберов,
GSM: +359 884 015 512,
hasan@agri-m-bg.com
Регион Русе
7000 Русе, кв. Долапите
43° 47´ 20.12´´ N
25° 54´ 51.92´´ E
Търговци на употребявани автомобили:
Станимир Колев, GSM: +359 884 231 110,
stanimir.kolev@scania.bg

дейност:
последна актуализация:
09.05.2019