Швеция глобявава с 5600 евро за измами с командированите работници

23.05.2022

Швеция глобявава с 5600 евро за измами с командированите работници

Шведското правителство обяви, че ще бъдат наложени глоби от 60 000 шведски крони (5600 евро) на автомобилни транспортни компании, които нарушават правилата за командированите работници, спрямо регулациите на Пакет Мобилност на ЕС.


 

Правителството заяви в изявление, че „високата наказателна такса има за цел да противодейства на измамите и да даде възможност на повече шофьори да получават шведските заплати и условия на труд“. Съобщението идва след гласуване в шведския парламент, което е одобрило глобите, които са приблизително 5700 евро по текущия обменен курс.

Правителството добавя, че новите правила включват „по-строгите изисквания към чуждестранните транспортни компании да докладват командированите си работници на шведския орган за работна среда, когато шофьорите изпълняват работа за ограничен период от време за получател на услугата в Швеция“.

Освен това правителството дава да се разбере, че решението му дава възможност на шведските синдикати да се свържат с чуждестранни транспортни компании и да разяснят изискванията за шведските заплати и условия.

„Шведските заплати и условия ще важат за всеки, който изпълнява търговски операции по нашите пътища. Сега въвеждаме високи санкции срещу компании, които мамят и експлоатират чуждестранни шофьори“, каза министърът на инфраструктурата Томас Енерот.

Освен това правителството е решило, че чуждестранните транспортни компании, които не могат да покажат копие от декларацията си за командироване, ще получат наказателна такса от още 60 000 шведски крони. Глобите са на същото ниво като наказателната такса за неразрешен каботаж, която е най-високата в ЕС.

Шведската транспортна агенция вече подготвя надзорна стратегия за наблюдение на командированите шофьори. Новите изменения в закона и наредбите ще влязат в сила на 15 юни 2022 г.

<< Обратно към новините