Еврокомисията пуска 15-минутни зелени коридори

23.03.2020

Еврокомисията пуска 15-минутни зелени коридори

Еврокмисията издаде нови практически съвети за това как ще прилага своите Насоки за управление на границите, за да се продължи движението на товари през ЕС по време на настоящата пандемия.

За да се гарантира, че веригите за доставки за целия ЕС продължават да действат, държавите-членки се приканват да определят незабавно всички свои вътрешни гранични пунктове в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) като „зелени коридори“ на граничните пунктове. Граничните гранични пунктове със зелен коридор трябва да бъдат отворени за всички товарни превозни средства, независимо какви стоки превозват. Преминаването на границата, включително всякакви проверки и здравен скрининг, не трябва да отнема повече от 15 минути.

Комисарят по транспорта Адина Валеан заяви: „Транспортната мрежа на ЕС свързва целия съюз. Нашият насочващ документ има за цел да защити веригите на доставки в ЕС при тези трудни обстоятелства и да гарантира, че и стоките, и транспортните работници могат да пътуват до мястото, което е необходимо без забавяне. Колективният и координиран подход към трансграничния транспорт сега е по-важен отвсякога. Зелените коридори са създадени специално за защита на транспортните работници, които са на предна линия в тази криза. Този набор от препоръки ще улесни тяхната и без това стресова мисия и ще донесе повече безопасност и предсказуемост на тяхната работа."

Процедурите на граничните пунктове със зелен коридор трябва да бъдат сведени до минимум и да бъдат опростени до строго необходимото. Проверките трябва да се извършват, без шофьорите да напускат превозните си средства, а самите шофьори трябва да преминават само минимални проверки. Шофьорите на товарни превозни средства не трябва да бъда молени да представят никакъв документ, различен от личната карта (паспорта) и свидетелството си за управление на МПС, а при необходимост и писмо от работодателя. Трябва да се приеме и електронното подаване/показване на документи.

Нито едно товарно превозно средство или водач не трябва да се сблъсква с дискриминация, независимо от произхода и местоназначението си, гражданството на водача или държавата на регистрация на превозното средство.

В светлината на настоящата ситуация държавите-членки се призовават също така временно да преустановят всички ограничения за достъп по пътищата, които понастоящем съществуват на тяхна територия, като забраните за шофиране през уикенда, през нощта и секторните ограничения.

Комисията насърчава държавите-членки да създадат коридори за транзитен преход, които да позволят на шофьорите и техните пътници, здравни и транспортни работници, както и граждани на ЕС да бъдат репатрирани, независимо от тяхното гражданство, директно да преминават с приоритет през всяка държава по необходимото направление по TEN-T мрежата. Това трябва да се прави, докато се придържат строго по определения маршрут с необходимите минимални почивки. Държавите-членки следва да гарантират, че разполагат с най-малко едно летище, функциониращо за репатриране и международни помощни полети.

След видеоконференцията между министрите на транспорта на ЕС на 18 март Комисията създаде мрежа от национални звена за контакт и платформа за предоставяне на информация за националните транспортни мерки на държавите-членки в отговор на коронавируса. Националните звена за контакт следва да подкрепят ефективното функциониране на граничните пунктове със зелен коридор. Съседни държави извън ЕС се приканват да работят в тясно сътрудничество с тази мрежа, за да осигурят потока на стоки във всички посоки.

За да продължи движението на транспорта, Комисията препоръчва на държавите-членки да предприемат действия за осигуряване на свободното движение на всички работници, участващи в международен транспорт, независимо от вида му. По-специално, трябва да бъдат отменени правилата като напрмер ограничения за пътуване и задължителна карантина на транспортните работници, които не проявяват симптоми.

Например, държавите-членки не трябва да изискват от транспортните работници да носят свидетелство от лекар, за да докажат добро здраве. За да се гарантира безопасността на транспортните работници, са необходими и засилени хигиенни и оперативни мерки по летищата, пристанищата, жп гарите и другите центрове за сухопътен транспорт. Нотата от Комисията включва пълен списък с препоръки за защита на водачите от коронавирус (приложение 2).

Международно признатите сертификати за професионална компетентност трябва да се считат за достатъчни, за да докажат, че работникът е активен в международния транспорт. При липса на такива сертификати (не всички международни шофьори имат) трябва да се приеме писмо, подписано от работодателя (приложение 3).
Всички тези принципи следва да се прилагат и за граждани на трети страни, ако са от съществено значение за гарантиране на свободното движение на товари в рамките на ЕС.

<< Обратно към новините