И камионите с хибридна система без такси в Германия

02.10.2019

И камионите с хибридна система без такси в Германия

Камионите, задвижвани с LNG и CNG, са освободени от пътни такси в Германия, като облекчението ще се прилага и за превозни средства с хибридни системи. Резервоарите за газ в такива превозни средства обаче трябва да отговарят на един критерий.

Камионите с хибридна система с природен газ ще се възползват от освобождаването от такси само ако минималният капацитет на газовия резервоар е 300 литра. За LNG този капацитет трябва да бъде най-малко 115 кг, гласи информацията, предоставена от местния оператор Toll Collect.

Камионите на горива от органични газове - CNG (сгъстен природен газ) и LNG (течен природен газ) са освободени от пътни такси в Германия до края на 2020 година. Мярката обхваща и превозни средства с хибридни системи с природен газ и дизел, но само онези, в които делът на природния газ при нормална работа надвишава другото гориво. В противен случай се приема, че това не е шофиране на природен газ,- обясняват от Федералната служба за товарен транспорт (BAG).
След 2020-а газовите камиони ще бъдат освободени от част от пътната такса - от екологичната такса за замърсяване на въздуха.

Както обясняват от BAG, освобождават се превозни средства с еднотипно гориво, които имат „NG природен газ“ или „ LNG втечнен природен газ“, вписани в раздел P.3 на сертификата за регистрация, както и превозни средства с хибридни горивни системи, вписани като „LNG / Diesel“ в същото заглавие на документа.

Ако в удостоверението за регистрация по т. Р.3, е вписано „дизел“ (D) превозното средство не се освобождава от пътни такси в Германия. Ако камионът е превозно средство с хибридна горивна система и информацията за задвижването е в „официалните удостоверения“, собственикът може да предостави съответния документ, потвърждаващ, че превозното средство се движи предимно на газ.

<< Обратно към новините