Бъдещето сега със Scania

17.09.2019

Бъдещето сега със Scania

На 20-ти септември всички служители на Scania ще спрат работа за 1 час, за да говорят за климатичните промени и как компанията допринася за намаляване на въглеродния отпечатък.

През последните четири години са измерени най-високите средногодишни температури, откакто се водят метеорологични статистики. Този юни е бил най-горещият досега, като температурите в Европа са били с два градуса над нормалните за сезона. За последните три десетилетия градусите в глобален мащаб са с 0,6 °C нагоре, а в Арктика зимните температури са се повишили с 3°C от 1990 г. Концентрацията на CO2 в атмосферата в момента е по-висока от когато и да е през последните 800 000 години. Нивата на моретата и океаните се покачват, кораловите рифове умират. Явно сме започнали реално да се сблъскваме с опасностите, които носят промените в климата. Мръсният въздух, горещите вълни, продължителната суша и рисковете, които носят за добивите и реколтата вече се усещат навсякъде и България не прави изключение.

На 23-ти септември в Ню Йорк под егидата на ООН ще се проведе среща на върха, на която всяка държава трябва да представи конкретен и реалистичен план от следващата година, в който да се вижда приносът й за намаляване на емисиите на парникови газове наполовина през всяко следващото десетилетие и достигане до нулеви нива около 2050 г. Извън заиграването по темата за адекватността на мерките и политиките на национално ниво, трябва да признаем, че въздействието на изменението на климата вече има много и реални последици за живота на хората, нарушава развитието на икономиките и струва скъпо. Държавите и политиците заговориха за „пълна трансформация на икономиките в съответствие с целите за устойчиво развитие“.

Ето как една компания, която има клон в България „преведе“ глобалните директиви и вижда своя реален принос, като преобразява производството си и търговските и бизнес практики. Scania си е поставила за цел да използва за производството и логистиката си електричество изцяло от възобновяеми източници до 2020 г. Само от въвеждането на LED осветление в производствената си база в Анжер, потреблението на електричество е намаляло с 60%, а сметката за ток - с 40 на сто. Т.е. освен ефективно, това се е оказало и изгодно като разход. Но инженерите на компанията са изчислили, че основното замърсяване идва не от производството, а от употребата на техните продукти - приблизително 96% от общия въглероден отпечатък.

Затова решили да помогнат на клиентите си да извършват дейностите си с възможно най-ниски емисии на CO2, като предлагат по-нисък разход на гориво на камионите, предоставят алтернативи на стандартното дизелово гориво, помагат им да използват автомобилите и автопарковете си възможно най-ефективно и предлагат сервизни услуги за оптимизиране на работните характеристики на автомобилите. Затова и Scania има най-голямото разнообразие на пазара от автомобили, работещи с възобновяеми горива - биогаз, биодизел и биоетанол. По този начин компанията е изчислила, че ще намали количеството CO2, което отделя при всички свои дейности с 50% през 2025 г. спрямо 2015 г. Ако само 2% от доставените през 2017 г. автомобили на Scania работят на биогаз в продължение на една година, ще се спестят 140 000 тона CO2 за този период.На 20-ти септември всички служители на Scania ще спрат работа за 1 час, за да говорят за климатичните промени и как тяхната компания допринася за намаляване на своя въглероден отпечатък. Това ще стане както в централния офис, така и във всички производствени бази и местни структури на Scania във всички държави, в които оперира. Скания България ще стартира през октомври и най-мащабното Road Show за промотиране на чистите транспортни услуги. Обиколката ще премине под мотото „Устойчивост! Сега и Отвъд хоризонта!“ и ще представи най-модерните тежкотоварни транспортни средства и автобуси на CNG в 12 града в цялата страна.

<< Обратно към новините